Атлас климе

| 0

температура ваздуха при тлу

(Средња годишња температура ваздуха при тлу 1990-2015 /извор података CMSAF/EUMETSAT)

годишња количина падавина 1981-2010

Годишња количина падавина /извор података CLIMAPROOF https://climaproof.net/

Тср септембар,октобар,новембар – извор дневних података COPERNICUS CLIMATE DATA STORE, обрада РХМЗ/Одсјек климатологија