Дониран уређај за мјерење протицаја површинских токова Сонтек М9 од стране УНДП-а

posted in: Актуелно | 0
image_pdfimage_print

Великодушну донацију ултразвучног мјерача протицаја (ADCP) „Sontek M9“, данас су од представника УНДП-а преузели помоћник министра за водопривреду Милан Гаврић испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопоривреде као надлежног ресора те директор Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, Дарко Боројевић, и радници Одјељења за хидрологију који представљају кориснике донираног уређаја. Примопредаја је обављена данас у просторијама Републичког хидрометеоролошког завода, а вриједност донације је око 50 000 EUR.

Радећи са институцијама и властима у Босни и Херцеговини, УНДП (енг. United Nations Development Program), програм развоја Уједињених Нација, подржава економски и друштвени развој и отпорност на климатске промјене и катастрофе, помажући људима и заједницама да се опораве од кризе и побољшају свој живот још од 1996. године

.

Ултразвучни мјерачи протицаја се користе у сврху мјерења брзина честица у површинским воденим токовима, те прорачуна запремнског протицања воде у јединици времена, те накнадно за сврхе успостављања једнозначне везе између протицаја и промјене водостаја те прорачуна водних биланса.

Уређај, је у техничком смислу сличан сонару, који се користи за мерење брзина водене струје у опсегу дубине користећи Доплеров ефекат звучних таласа распршених назад од честица унутар воденог стуба.

Специфичност, донираног уређаја огледа се у могућности да мјери дубине воденог стуба у распону од 0,2м до 80м те брзине кретања воде до 20 м/с. Заједно са уређајем донирана је и плутајућа даска за монитрање уређаја „Hydro Board II “ , која је елегантана и чврста те  пружа кориснику платформу за постизање контролисане брзине и праћења уређаја док се креће дуж воденог тока и омогућава квалитетна  и прецизнија мјерења.

На овај начин ће увелико бити унапређени технички капацитети Одјељења за Хидрологију при Републичком хидрометеоролошком заводу, конкретно процеси хидролошког мониторинга и дефинисања биланса вода у надлежности Завода, практично, наша служба ће уз кориштење овог уређаја бити у могућности да мјери највеће водотоке у нашој земљи, попут ријеке Саве без већих потешкоћа.