2.фебруар_2022_МЈЕСЕЧНИ ИЗГЛЕДИ ВРЕМЕНА ВРЕМЕНА – ФЕБРУАР 2022

image_pdfimage_print

Сажетак: сви модели показују доста усаглашен сигнал да би мјесец фебруар био изнадпросјечно топао, са дефицитом падавина, а самим тим и мањком снијега. Могућност за нове снијежне падавине сем ових с почетка мјесеца су извјесне крајем друге декаде. Падавине су најизвјесније око петог, затим на прелазу 12. на 13. фебруар, од 17. до 19., те на крају мјесеца од 25. до 28. фебруара. Највише температуре се прогнозирају од 10 до 15. и од 20. до 25. фебруара. Мраза ће бити, али углавном слабог, док се јачи очекује само у висинама.

Прогноза за првих петнаест дана фебруара

Синоптичка слика:

Синоптичка слика првих петнаест дана фебруара је окарактерисана прво сјеверозападним струјањем а затим са преовлађујућим зоналним, те у два наврата утицајем термобаричких гребена са запада. То ће условити егзистенцију не толико хладних ваздушних маса изнад Балкана, а у пар наврата и изнадпросјечно топлих. Такав распоред висинског струјања задржава  хладнији ваздух у циркулацији, сјеверније од нас.

Вријеме:

Преовладаваће суво вријеме. Због последњег продора хладног ваздуха са сјеверозапада сам почетак мјесеца ће бити са присуством хладнијег ваздуха па ће јутра бити с мразем, јачим у планинама а слабијим у низији и на југу. Затим се очекује пораст температуре па ће у већем дијелу периода бити изнад нормале за овај дио године.  До седмог ће температура током дана бити у границама од 5°С до 10°С, и даље са јутарњим мразевима, којих ће како дани одмичу бити све мање. Скок температуре се очекује од 7. до 10. фебруара, када би температура била од 10°С до 15°С, на сјеверу и више. Од једанаестог до четрнаестог мало свјежији ваздух ће бити присутан изнад Балкана па ће температура бити поново у оквиру од 5°С до 10°С. Изостаће мразеви, једино слабих може бити у планинама. Уз јужно струјање поново 15.фебруара температура од 10°С до 15°С, на сјеверу и више. Висина геопотенцијала на плохи АТ500hPa (5500м) која представља неку снијежну границу, биће сјеверније од наших предјела. Што се тиче падавина мало их може бити око перог, између једанаестог на дванаести, те петнаестог, али углавном кише. Магловито вријеме по котлинама и у низији је могуће у већем дију периода а највише сунца је очекивати од седмог до једанаестог и четрнаестог.

 

 

Прогноза за других петнаест дана фебруара

Синоптичка слика и вријеме:

Значајнија промјена у висинском струјању очекује се између седамнаестог и осамнаестог фебруара, уз утицај висинске долине и проласка фронталног система који ће пролазно донијети падавине и захлађење. Након тога поново јача термобарички гребен који ће посебно бити изражен у периоду од 20. до 24.фебруара, уз притицање топлијег ваздуха са југа, након чега слиједи јужно висинско струјање и утицај првог циклона у централном Медитерану од 26. па до краја мјесеца.

Та синоптичка ситуација је приказана на слици која слиједи:

Вријеме:

Седамнаестог и осамнаестог према синоптичкој слици очекивати је облачно вријеме с падавинама, а будући да линија снијега се спушта накратко у Медитеран, може то бити и снијежна епизода, с мање сигурности у низији али са већом вјероватноћом у планинама. Након тога неколико дана са свјежијим временом, појавом јутарњег мраза, слабог у низији умјереног у планинама те јутарњом маглом. Од 20. до 24. преовлађујуће сунчано, суво и поново топлије. Могао би то бити накратко пар најтоплијих дана фебруара, да би се наоблачило на прелазу на 25.фебруар уз кишу. До краја мјесеца остајемо у циклоналној циркулацији што би био и период са највише падавина. Њихова количина ће директно зависити од положаја центра циклона, тако да и процјена је мање сигурна. Садашњи показатењи говоре о мањој количини тако да ако се то осртвари тренд би остао у оквиру  исподпросјечних падавина за фебруар мјесец.

 

Погледајмо како се то све уклапа у климатолошку слику времена. Слика која слиједи представља прогнозиране аномалије висинског струјања које одређује кретање ваздушних маса а самим тим и карактер времена, те аномалију температуре и падавина.  Оне се израђују у седмодневним периодима.

Прву седмицу мјесеца ће окарактерисати зонално висинско стање, са средњим вриједностима геопотенцијала око нормале, након тога ће преовлађујуће струјање бити сјеверозападно уз позитивну аномалију струјања што подупире прогнозу са затопљењем, тј. изнадпросјечно топлим временом до средине мјесеца. Друга половина мјесеца што се тиче висинског струјања остаје у позитивној аномалији али не даје ни знакове промјене што је мање поуздано при закључивању, тако да остајемо при горе изнешеним информацијама.

 

Темперара у првој половини мјесеца ће бити прво мало испод а затим изнад просјека за мјесец фебруар. За другу половину мјесеца знакови су да би температура била у границама нормале, тако да се овдје не види затоплљење у периоду 20 до 24 фебруар. Све укупно мјесечна температура би била вјероватно изнад просјека за фебруар.

Седмична карта аномалије падавина показује да ће већи дио мјесеца бити са исподпросјечним падавинама, међутим и даље остаје недоумица количине падавина ако се оствари циклонсла циркулација крајем мјесеца, па ту задржавамо извјесну резерву у експлицитном изјашњавању. И Мјесечни прорачун количине падавина даје исподпросјечне количине, што је посебно изражено за југ, а то је у складу са чињеницом да се не очекују циклоналне активности у јадрану, већ да ће већи дио мјесеца протећи у таласању зоналног струјања.

Слика која је овдје дата представља процјену количине падавина РХМЗ Србије према ECMWF климатског модела. И у овом приказу се потврђује дефицит падавина.

 

 

Климатолошки изгледи за фебруар  2022.године

Температура:

Према мјесечним прогнозама и мјесечној аномалији температуре,  предвиђа се да температура у фебруару буде мало изнад нормале у централном појасу и Херцеговини. Највише вриједности одступања температуре се очекују на сјеверу. У већини мјеста на сјеверу средња температура би била око  5°C, на истоку и дијелом централним предјелима она  би била  од 2 до 4°C, у планинама   0°C.   На југу у Херцеговини се очекује од  6 до 8°C.

Падавине:

                   

Према излазу из модела (RCC SEEVCCC  RHMZ Srbije), доносимо на мапи која слиједи мјесечне количине падавина. (Напомена: интерна интерпретација (прорачун) количине падавина).

Према мјесечним прогнозама и мјесечној аномалији падавина,  предвиђа се да падавине у фебруару  буду испод нормале, међутим, због сигнала да би био и циклон на крају мјесеца, могућа је мања вјероватност овог сценарија падавина.  У већини мјеста од сјевера, преко централних предјела на исток до доњег Подриња количина кише ће бити од 35 до 65 l/m²,  у Крајини и на истоку од 50 до 70 l/m²,  а од крајњег запада преко југозапада до југа, слично од 50 до 60 l/m², што је знатно испод просјека. Ово може промијенити поменути циклон на крају мјесеца.

Игор Ковачић, дипл.метеоролог

 

 

Основе на којим се базира прогноза:

*(пробна израда прогнозе времена за мјесец дана)

*Прогноза се базира дијелом на синоптичкој прогнози која се сада у центрима прогнозе времена ради за период до 15 дана унапријед и CFS модела који има продужење прогнозе на мјесец и више дана. Вјероватноћа прогнозе опада с периодом прогнозе за коју важи. Зато о прогнозама за дужи период говоримо о тренду прогнозе или њеним изгледима, тако да их на тај начин треба третирати. Прогнозе за период од мјесец дана су комбинација синоптичких и климатолошких прогноза времена и  раде се у виртуелном климатском центру Милутин Миланковић у Београду, на основу модела и реанализа, те климатским аналогијама година из низа осматрања у Европи (низ је 150 година). Прогноза даје аномалију температура и падавина, у односу на просјечне мјесечне вриједности тих параметара. Аномалија температуре се даје у степенима а падавина у процентима од нормале.

Овдје осим напоменутог,  да су ово само оквирне процјене требамо рећи да је статистичка процјена чија се слика даје у графичком приказу, увијек мање екстремна од могуће, због чега могу настати грешке. Али најважнија информација је та да се добро прогнозира, да ли су падавине и температура испод или изнад нормале.

У тим оквирима треба и посматрати прогнозу.