19. новембра 2021.године одржана је конференција 6. Региона Европа – Свјетске Метеорошке Организације RA VI-18 (Phase II) – (World Meteorological Organization)

image_pdfimage_print

Сажетак: Друга фаза Конференције се састојала од извјештавања Радне структуре Регионалне асоцијације 6. Европа (RA VI-18 (Phase II),) праћења процеса регионалних реформи, укључујући најновије одлуке Конгреса. Фокусирала се на неке од захтјева за регионалну и међурегионалну сарадњу, сарадњу и партнерству у РА 6., као што је стратешко савезништво међу земљама. На састанку су представљени дијелови стратешког и оперативног планирања у РА 6. који се односе на имплементацију СМО информационих система (WMO Information Systems (WIS))и Интегрисаног глобалног система осматрања (WMO Integrated Global Observing System (WIGOS)), глобалног система прогнозирања и обраде података (Global Data Processing Forecasting System (GDPFS)) и регионалних климатских центара (Regional Climate Centres (RCC)

Важан дио су биле теме заједничке мреже. Изнешени су се неки важни примјери гдје је побољшана сарадња између истока и запада РА 6. региона, што је од кључног значаја за рад унутар Региона. На сесији су дотакнута питања јавног и приватног ангажовања на примјеру укључености приватног сектора у вештачку интелигенцију и радарске системе.

Дискусије и дијалози су били  пропраћени кратким презентацијама одабраних тема, што је било добра основа за потицање расправе о нацртима приједлога за укључивање у План рада РА 6. за 2022, који је био затим усклађен са текућим процесом креирања оперативног плана за читав СМО.

 1. новембра 2021,године одржала се друга фаза 18, конференције Регионалне асоцијације Европа, при Свјетској Метеоролошкој Организацији. Њен предсједник Мајкл Штаудингер (Michael Staudinger, President of RA VI) отворио је Конференцију, упутио поздравне ријечи и захвалност свим земљама чланицама на доприносу у заједничком раду, те позвао Генералног секретара СМО Петри Таласа (Petteri Taalas, Secretary-General) да поздрави аудиторијум и истакне значајне активности у раду СМО, везано за претходно одржани ванредни конгерс и плановима за будућност, те улози и мјесту Региона 6. Европа, у склопу тих развојних планова.
 2. Извјештај Предсједника 6. Региона Европа, био је цјеловит и концизан. У дијелу најважнијих активности навео је:

  1.идентификацију кључних недостатака у капацитетима и приоритетима у региону, развој регионалних планова  који служе као основа за развој стратешких и оперативних планова СМО и као подршка чланицама (Регион 6. Европа је друга највећа Асоцијација а и једна од најактивнијих у СМО);

  2.Именовање експерата из региона у помоћне органе Организације као и њихово ефективно коришћење у подструктурама регионалних удружења (асоцијација);

  1. Праћење и евалуација активности регионалне асоцијације, укључујући активности регионалних центара СМО у сарадњи са релевантним техничким комисијама, председницима радних група/стручних тимова, фокалним тачкама и регионалном канцеларијом;
  2. Координација комуникације са Регионалном канцеларијом у смислу олакшаног испуњавања захтјева чланицама да релевантне платформе СМО буду ажуриране на вријеме.

  Достигнућа у раду су била:

  1. Оснивање Радног тима Асоцијације 6, Региона Европа (RA VI Task Team) за циљеве одрживог развоја;
  2. Избор регионалних експерата у формиране комисије у СМО;
  3. Заједно са другим регионалним удружењима развој и Секретаријатовог концепта СОФФ-а (SOFF);
  4. Развој активности предвиђених са: EC-72/Doc. 4.4(1)- кроз праћење напредка у јачању ефективних партнерстава, те праћења напредка у извршењу развојних пројеката СМО;
  5. Праћење Резолуције )Resolution 6 (Cg-18) )- СМО Регионалне асоцијације )WMO Regional Associations)
  6. Развој према Резолуцији ЕЦ-72 (Development of EC-72 Unified Data Policy Resolution (Res. 1)) Унифицирана политика података (Рез. 1)
  7. Припрема, заједно са предсједницима других регионалних удружења ЕЦ-72/Доц. 3.3(2) (EC-72/Doc. 3.3(2)) – Свеобухватан преглед активности и механизама рада регионалних удружења (асоцијација).

  На крају је дао препоруке за наредне активности:

  Да се укине Радни тим формиран да води бригу о политици података, будући да више нема потребе за истим, те да се касније одлучи да ли би можда било неопходно да се формира  нови радни тим у вези са примјеном  Резолуције о обједињеној политици СМО за међународну разјмену података система Земље.

  Комуницирати са заинтересованим странама о „Јединственој политици СМО за међународну размјену података о „систему Земаља“, укључујући оне у приватном сектору, те на Националном нивоу, како би се подстакло међусобно разумјевање политике и обезбедила њена примјена.

  Након тога је слиједио низ презентација о појединачним активностима, пројектима, те размјени података кроз различите моделе, о којима смо већ раније информисали. Милан Дацић(Шеф Региона Европа) је изложио све активности које су се одвијале у претходном периоду у њиховој Канцеларији, те представио планове за 2022, дате у цртицама како слиједи:

  1. Подржити рад радних група РА 6. у изради Радног плана РА 6. (прва верзија до љета 2022.)
  2. Успостављање партнерства са Европским истраживачким савјетом (European Research Council) кроз RA VI WG-Research) и њених чланица (представљених кроз JRC, ECMWF, EUMETSAT, EUMETNET, и бројне друге институције као што је (R&D), ради процјене могућности подршке за научне истраживачке пројекте, ради ријешавања свеобухватних изазова и научних истраживања у „систему Земља“.
  3. Ангажовање научне експертизе из области физичких(природних) и друштвених наука у РА 6. Европа ради сарадње са корисницима услуга, у оквиру сервиса за климу, воду и животну средину, а кроз истраживање, моделирање и прогнозу.
  4. Организовање иницијалног састанка на отвореној платформи ППЕ (PPE) у РА 6.
  5. Успостављање почетних/пилот функција Регионалне мреже WIGOS центара који покривају цијели РА 6.
  6. Организација обуке о WIS и WIGOS техничким аспектима потребним за побољшање квалитета и размјене података ОБС за одабране стручњаке Националних хидрометеоролошких сервиса из РА 6.
  7. Подршка припреми извјештаја о стању климе у РА 6.)асоцијација Региона 6. при СМО).
  8. Припрема пуног приједлога пројекта за 3. фазу пројекта SEE-MHEWS-а(пуна операционализација система) за усвајање од стране представника региона Југоисточне Европе (СЕЕ).
  9. Припрема студије изводљивости за имплементацију потпуно оперативног система SEE-MHEWS-а .Припрема анализе трошкова и користи од SEE-MHEWS-а.
  10. Развој програма истраживања и развоја за југоисточну Европу и усвајање од стране ПР-а званичних представника сервиса из југоисточне Европе.
  11. Пружање техничке подршке земљама југоисточне Европе у побољшању међународне разјмене података, укључујући техничку подршку за НХМС за превазилажење главних препрека за размјену података у складу са SEE-MHEWS-а и СМО јединственој политици података.Пружање континуиране техничке подршке за развој SEE-MHEWS-а система.
  12. Подршка припреми пројекта Интегрисаног управљања сушом за Фонд за адаптацију (земље Дринског слива).

  Једна од важних тачака дневног реда је био избор новог Предсједника РА 6. Акламацијом је изабрана Корнелија Радич, (Kornelia Radics )Мађарска,  а за потпредсједника Роар (Roar SKALIN) Норвешка.

 3. Припремио Игор Ковачић