18.10.2021._Ванредни конгрес Свјетске метеоролошке организације СМО (WMO) одобрио је нову Основну Глобалну осматрачку мрежу (Global Basic Observing Network (GBON).

image_pdfimage_print

Сажето(пренето са странице СМО (WMO)  :

 

Ово је од виталног значаја за побољшање доступности података осматрања за предвиђање климе, прогнозе временских прилика и заустављање смањења осматрачке мреже. Процјењује се да друштвено-економске користи од прогнозе времена износе најмање 160 милијарди америчких долара годишње. Од тога се процењује да побољшања у међународној размени података оосматрања путем (GBON) -а могу донети користи од преко 5 милијарди долара годишње – па чак и више у земљама са ниским и средњим приходима. Улагање у додатна приземна оосматрања високо је економски ефикасно са процењеним глобалним односом трошкова и користи од 1:26. То значи да се за сваки уложени долар би се могло вратити најмање двадесет шест долара у друштвено-економском доприносу.

Историја:

Године 2019. Светски метеоролошки конгрес тј. 193 чланица Свјетске Метеоролошке Организације, које представљају  земље и територије, су се сложиле да успоставе Основну Глобалну осматрачку мрежу за пружање услуга из области метеоролошких осматрања (Global Basic Observing Network (GBON)). GBON поставља обавезу и јасно је изражен захтјев за све чланице СМО да на међународном нивоу размењују најважније приземне податке метеоролошких осматрања, на нивоу  минималне просторне резолуције и одређеног временског интервала. GBON је оријентирни споразум и нуди нови приступ у коме је пројектована основна осматрачка мрежа, дефинисана и надгледана на глобалном нивоу. Детаљни GBON  технички захтјеви су поднијети Ванредном Светском метеоролошком конгресу 2021, што је сада усвојено, тј. одобрено.

 

 

Овдје дајемо само дио есенцијалних информација а детаље о овом новом приступу који је потврђен на Ванредном Конгресу СМО који се управо ових дана одрђажава, можете прочитати на линку:

P1_The_value_of_Surface_Based_Meteorological_Observation_Data_Costs_and_benefits_of_the_Global_Basic_Observing_Network.pdf (alliancehydromet.org)

 

Тај документ је издат у октобру 2020. и представља дио активности у приближавању јавности, како општој тако стручној и научној шта доноси нови систем метеоролошких осматрања.

 

Вриједност приземних метеоролошких осматрања

Подаци: Трошкови и користи од Глобалне основне осматрачке мреже (GBON)

(The value of Surface-Based

Meteorological Observation

Data: Costs and benefits of the

Global Basic Observing Network)

КЉУЧНИ ПУТОКАЗИ

  1. Поуздана временска прогноза и климатско предвиђање од виталног су значаја за реаговање на ризике које представљају климатске промјене и екстремни временски догађаји. Те прогнозе од којих друштво зависи не би биле могуће без међународнe размjенe опсервационих података у реалном времену из цијелог свијета. Локалне прогнозе на било којој локацији имају користи од побољшања осматрања из цијелог свијета.

 

  1. Процјењује се да друштвено-економске користи од прогноза времена износе најмање 160 милијарди америчких долара годишње. Даља побољшања у системима за прогнозу времена и систему раног упозоравања могла би пружити додатне користи од 30 милијарди долара годишње.

 

  1. Глобална основна осматрачка мрежа (The Global Basic Observing Network (GBON) ) ће значајно побољшати доступност и размјену приземних осмотрених података који су од круцијалног значаја  за временске и климатске прогнозе.

 

  1. Побољшања у међународној размјени података осматрања путем (GBON) -а може остварити бенефиције од преко 5 милијарди долара годишње. Користи за неразвијене и средње развијене земље ће вјероватно бити потцјењене будући да се неновчане користи не узимају у обзир, као што је на примјер, са потенцијалним значајем спасених живота.

 

  1. Улагање у додатна приземна оосматрања је високо економично ефикасно са процјењеним глобалним односом трошкова и користи од 1:26. Ово значи за сваки уложени долар могло би се остварити најмање двадесет и шест долара у друштвено-економској обнови.

 

  1. Предности повећања приземних осматрања путем (GBON)-а највише ће се осјетити у регионима који су најугроженији климатским промјенама и њеним утицајима укључујући Африку, Јужну Америку, југозападни Пацифик и дијелове Азије. Међутим, с обзиром на глобалну природу времена и климе, користи од (GBON) ће се реализовати широм свијета у земљама у којима су већ направљена побољшања.