Састанак регионалне сеизмичке радне групе у оквиру IPA DRAM програма

image_pdfimage_print

У периоду од 7-9. октобра у Подгорици је организована радионица под називом Састанак регионалне сеизмичке радне групе кроз IPA DRAM програм у организацији IPA DRAM тима.

IPA DRAM (“Мапирање ризика од катастрофа”) је регионални пројекат у трајању од краја 2016. до 30. новембра 2019. године са укупним буџетом од 2 999 250 Евра који укључује Албанију, Босну и Херцеговину, Сјеверну Македонију, Црну Гору, Србију, Косово* и Турску. Сврха пројекта је унапређење кохерентних националних система за прикупљање података о губицима, процјени ризика и мапирању као и усклађивање и интеграција у Механизам цивилне заштите Европске уније.

Имајући у виду да се ради о регионалном пројекту гдје се свака земља, у складу са циљевима пројекта, може опредијелити за област инервенције, Министарство безбједности БиХ се у сарадњи са ентитетским управама цивилне заштите и Брчко Дистриктом опредијелило за:

  • усклађивање методологија за процјењивање ризика
  • увођење базе података за прикупљање података о штетама и губицима
  • мапирање ризика кроз регионални атлас

Иначе, оквир за смањење ризика од катастрофа из Сендаија за период 2015-2030. године је међународни документ глобалног карактера који је усвојило 187 земаља чланица Уједињених нација на Свјетској конференцији која је одржана у периоду од 14-18. марта 2015. године у Сендаију (Јапан) који је прихватила Генерална скупштина УН-а. Сендаи оквир је насљедник Хјого оквира 2005-2015. који је био први свеобухватни међународни споразум у области смањења ризика од катастрофа. Резултат је трогодишњих разговора које је водила Међународна стратегија за смањење ризика од катастрофа УН-а (UNISDR). Када су постављени Циљеви одрживог развоја земље чланице УН-а су нагласиле потребу смањења ризика од катастрофа и прилагођавање климатским промјенама, нарочито због недовољног фокуса Миленијумских циљева развоја на смањењу ризика од катастрофа и отпорност локалних заједница.

Сендаи оквир препознаје државне институције као примарне актере одговорне за смањење ризика од катастрофа и налаже да се та одговорност дијели са другим актерима, укључујући локалне власти, приватни сектор, невладин сектор и друге. Новим оквиром је изражена потреба за фокусираном активношћу кроз све секторе на државном, ентитетском и локалном нивоу.

423319укупно посјета,3посјета данас