Сарадња са Републичким сеизмолошким заводом Србије

image_pdfimage_print

Споразум о билатералној сарадњи у области сеизмологије између Републичког сеизмолошког завода Србије и Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске потписан је 23.07.2001. године.

Споразумом су утрврђене сљедеће области сарадње:

  1. Истраживања у области фундаменталне сеизмологије
  2. Модернизација и развој опреме за регистровање сеизмичких догађаја
  3. Изучавања индуковане сеизмичности
  4. Истраживања у области инжењерске сеизмологије
  5. Смањење сеизмичког хазарда
  6. Развој и увођење у праксу нових метода и технологија у области сеизмолошких осматрања, прикупљања, обраде и архивирања  података.
  7. Обука кадрова у области сеизмологије.
  8. Заједничке иницијативе билатералне и регионалне сарадње у оквиру међународних научно-истраживачких програма и техничке сарадње.