Извјештај о квалитету ваздуха за Републику Српску за новембар 2019. године