Извјештај о квалитету ваздуха за Републику Српску за мјесец децембар 2021. године