Размјена података у “реалном времену”

image_pdfimage_print

РАЗМЈЕНА СЕИЗМОЛОШКИХ ПОДАТАКА У „РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ“

Реално вријеме“ подразумијева  да  се регистрације са сеизмолошких станица на терену аутоматски прикупљају на сервере у центру за обраду истовремено кад се и региструју на станицама.

Сврха размјене података у реалном времену је побољшање сеизмолошког мониторинга територије као и омогућавање брзе и прецизне аутоматске локације земљотреса за коју је потребна густа мрежа аутоматских сеизмолошких станица.

Инсталисањем софтверског пакета SeisComP за аутоматско прикупљање и архивирање сеизмолошких података у реалном врмену 2007. године РХМЗ започиње размјенu података у реалном времену са институцијама које управљају националним сеизмолошким мрежама у Србији, Словенији и Црној Гори. На тај начин је формирана виртуелна мрежа сеизмолошких станица у коју су до октобра 2012. године укључене сеизмолошке станице из Хрватске, Италије и Мађарске.

Републички хидрометеоролошки завод реализује размјену сеизмолошких података у реалним времену сљедећим институцијама из региона: