Радионица на тему „Кључни извори емисија, несигурности прорачуна и пројекције емисија гасова са ефектом стаклене баште“, CBIT пројекат

У периоду од 12. до 13.02.2024. године у Сарајеву, у хотелу Ибис, одржана је радионица под називом „Кључни извори емисија, несигурности прорачуна и пројекције емисија гасова са ефектом стаклене баште“, у оквиру пројекта „Интегрисани систем извјештaвања и транспарентности у БиХ“, CBIT.  Тиме је завршен циклус тематских радионица у оквиру пројектних активности везаних за изградњу капацитета надлежних институција у погледу јачања транспарентности и испуњавања обавеза према Конвенцији о климатским промјенама. Представници Завода су активно учествовали на радионици која је веома важна у циљу јачања капацитета Завода по питању израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште и извјештавања према преузетим међународним обавезама.