WATCAP (Water and Adoptation Climate Plan for the Sava River Basin)

Пројекат је покренут у организацији међународне комисије за ријеку Саву и хидрометеоролошких служби из слива Саве у циљу израде хидролошког модела који би у догледно вријеме требао да почне да се користи на цијелом сливу Саве. Идеја пројекта је таква да сви подаци који су на располагању у сливу уђу у математички модел чији крајњи продукт би требао да буде прогноза протицаја у одређеним профилима. У калкулације ће ући сви расположиви хидролошки и метеоролошки параметри као и и режими рада хидроакумулација. Хидролошки модел ради консултантска кућа COWI уз сарадњу локалних експерата хидрометеоролошких служби из региона. Модел би до краја 2012 године требао да буде на располагању хидрометеоролошким службама из слива Саве које ће извршити верификацију и оперативно коришћење модела.