Унапређење система мониторинга ваздуха и воде у Републици Српској

У оквиру пројекта „Унапређење система мониторинга ваздуха и воде у Републици Српској“, који финансира Фонд ѕа заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у износу од 120 000КМ,  извршено је сервисирање и поправка станица за квалитет ваздуха у Приједору и Бањалуци. Станица у Бањалуци је премјештена у круг метеоролошке станице у Добоју на локацију која је предвиђена Уредбом о Републичкој мрежи мјерних мјеста и мјерних станица.

У оквиру истог пројекта увезане су све постојеће станице у надлежности Завода (Приједор, Бањалука, Добој, Требиње) и оператера (ТЕ Гацко, ТЕ Угљевик и Рафинерија нафте Брод) у јединствен систем за пркупљање података.

У току 2022. године биће набављен и инсталисан софтвер са прикупљање, обраду, архивирање, презентацију података у реалном времену, у облику индекса квалитета вазудуха те извјештавање према домаћим и међународним обавезама.