1

Проширење управљања ризиком од поплава отпорног на климу у Босни и Херцеговини
Побољшање регистара испуштања и пријеноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, као надлежна институција за вођење Регистра постројења и загађивача, учествује у пројекту „Побољшање регистара испуштања и пријеноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији“. Пројекат финансира Агенција за заштиту животне средине Њемачке (UBA). Укупна вриједност пројекта је 355 301 еура, а период трајања је 2021-2023. године.

Циљ пројекта је унапређење постојећег Регистра постројења и загађивача, израда веб апликације за прикупљање података те базе података за архивирање и обраду података. Такође, један од циљева пројекта је извјештавање према E-PRTR-у и LCP интегрисано извјештавање, извјештавање за ЕУ Регистар о индустријским постројењима те извјештавање према одредбама Директиве о индустријским емисијама и UNECE PRTR протоколу, а у складу са законским обавезама Завода.

У оквиру пројекта ће се одржати низ радионица и тренинга од значаја за јачање институционалних и техничких капацитета Завода.
Интегрисани систем извјештавања и транспарентности у Босни и Херцеговини у складу са Паришким споразумом о климатским промјенама (CBIT)

Вриједност пројекта је 1.35 мил. америчких долара, имплементациона агенција је UNDP, а дужина трајања пројекта је 2020-2022. године.

РХМЗ је један од главних корисника пројекта будући да је законска обавеза Завода израда и вођење инвентара гасова са ефектом стаклене баште као и информационог система заштите ваздуха, који поред овог инвентара садржи и мјере за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште. Током пројекта биће одржане бројне радионице и тренинзи за израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште, те ће се обезбиједити информациони систем за праћење, извјештавање и верификацију података у складу са обавезама БиХ према Конвенцији о климатским промјенама UNFCCC.
Унапређење система мониторинга ваздуха и воде у Републици Српској

У оквиру пројекта „Унапређење система мониторинга ваздуха и воде у Републици Српској“, који финансира Фонд ѕа заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у износу од 120 000КМ,  извршено је сервисирање и поправка станица за квалитет ваздуха у Приједору и Бањалуци. Станица у Бањалуци је премјештена у круг метеоролошке станице у Добоју на локацију која је предвиђена Уредбом о Републичкој мрежи мјерних мјеста и мјерних станица.

У оквиру истог пројекта увезане су све постојеће станице у надлежности Завода (Приједор, Бањалука, Добој, Требиње) и оператера (ТЕ Гацко, ТЕ Угљевик и Рафинерија нафте Брод) у јединствен систем за пркупљање података.

У току 2022. године биће набављен и инсталисан софтвер са прикупљање, обраду, архивирање, презентацију података у реалном времену, у облику индекса квалитета вазудуха те извјештавање према домаћим и међународним обавезама.