Презентација резултата са мјерне станице за мониторинг квалитета ваздуха на локацији Метеоролошка станица – Приједор, 12.07.2018. године

image_pdfimage_print

У оквиру Пројекта „Развој капацитета за интеграцију глобалних климатских промјена у политике и одлучивање о развоју“финансираног од стране Глобалног фонда за животну средину (GEF- a), који имплементира Програм Уједињених нација за животну средину у БиХ (UNEP), у сарадњи са домаћим институцијама (Министарство за спољну трговину и економске односе БиХ, Министарсво за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, Републички хидрометеоролошки завод РС) обезбијеђена је аутоматска станица за мониторинг квалитета ваздуха, која је инсталисана у кругу метеоролошке станице у Приједору. Вриједност станице је 121 568,75 USD. Станица континуирано мјери основне загађујуће материје у ваздуху као што су: сумпор-диоксид (SO2), азотни-оксиди (NO,NO2,NOx), угљен-моноксид (CO), суспендоване честице (PM10 и PM2.5) и приземни озон (O3) те метеоролошкe параметрe: брзину и смјер вјетра, температуру ваздуха, релативну влажност ваздуха, ваздушни притисак, падавине и јачину сунчевог зрачења. Станица је пуштена у рад 08.12.2015. године. Наведена локација  је дио Републичке мреже мјерних мјеста  и дефинисана је Уредбом о успостављању Републичке мрежи мјерних мјеста и мјерних станица (Службени гласник РС, број 124/12). 

У циљу представљања резултата пројекта, дана 12.07.2018. године, у Приједору, одржана је презентација резултата мјерења у просторијама Градске управе, као и посјета Метеоролошкој станици.