Нове три хидролоршке аутоматске станице постављене у сливу Дрине и Сане

Уз помоћ Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у склопу пројекта „Одржавање система метеоролошких,хидролошких и станица за контролу квалитета ваздџуха Републички хидрометрололошки завод је инсталирао и пустио у функцију три аутоматске хидролошке станице. Две у сливу Дрине Братунац и Фоча-низводно и у сливу ријеке Сане на ријеци Рибник у Горњем Рибнику.
Хидролошке станице на ријеци Дрини у реалном времену врше мјерења водостаја, гдје ће бити могуће ,након успостављања односа водостај-протицај, да се врше и континуирана очитаванја протока у реалном времену. Станице врше мјерења помоћу радара који врши мјерења од фиксне тачке до нивоа воде.
Слика 1 ХС Братунац

Слика 2 ХС Фоча-низводно

На хидролошкој станици Горњи Рибник врше се мјерења водостаја,температуре и протока. Мјерња се врше помоћу сонде која региструје притисак воденог стуба усљед пораста и смањења водостаја у склопу сонде је температурни сензор који мјери температуру воде.
Слика 3 ХС Горњи Рибник
Подаци ће бити доступни на сајту Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, а користиће се и као улазни подаци за моделе прогнозе поплава и заштите од поплава.