„Набавка опреме за развој хидролошког прогнозног система за слив ријеке Саве у Босни и Херцеговини“ (Фаза 1, слив ријеке Босне)

Инсталирани сервери за пријем и обраду хидролошких података

 

У склопу пројекта „Набавка опреме за развој хидролошког прогнозног система за слив ријеке Саве у Босни и Херцеговини“ (Фаза 1, слив ријеке Босне) Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је у склопу ЛОТ-а 1, набавка ИТ опреме, добио рачунарску опрему вриједну 50.000,00 €. Набављени су апликативни и сервери за базу података заједно са пратећом опремом неопходном за инсталацију (мрежни прекидач, преднапонска заштита, ормар за смјештај опреме) те пратеће лиценце. Поред наведеног набављени су и рачунари , укупно три комада, од чега посебно издвајамо преносне рачунаре за теренски рад. Наиме у склопу својих активности, хидролошка служба врши теренска мјерења протока на ријекама у Републици Српској и овакав рачунар је значајно унаприједио рад хидролошке службе. Опрема која је набављена ће се користити за инсталацију софтвера (WISKI- Water Information System Kisters) за прикупљање, обраду и архивирање података са аутоматских хидролошких станица те дистрибуцију истих према разним сервисима, од интернет странице до хидролошких прогнозних модела. Како и стоји у самом називу пројекта ово је једна фаза које укључује јачање капацитета хидролошке службе у оквиру Завода. Наставак пројекта је усмјерен на развој мреже мјерних станица и успостављање хидролошког прогнозног модела ријеке Босне као дијела прогнозног система слива ријеке Саве.