Конференција о подацима СМО-е (Свјетске метеоролошке организације)-(WMO Data Conference),

image_pdfimage_print

Конференција о подацима СМО-е (Свјетске метеоролошке организације) (WMO Data Conference), ће се одржати виртуелно, због познате COVID-19 ситуације, од 16. до 19. новемвра 2020.

Предвиђени учесници

Представници: Чланови СМО, Свемирске агенције, Приватни сектор, Корисници глобалних података, Академска заједница, Развојне партнерске организације и Остале агенције Уједињених нација и међународне организације

Конференција има за циљ да развије заједничко разумјевање између субјеката из свих сектора друштва о улогама, захтјевима и аранжманима, за међународну размјену осматрања и предикције Земаљског система (окружења), укључујући вријеме, климу и воду.

Светска метеоролошка организација и њен претходник, (Међународна метеоролошка организација), током последњих 150 година координисали су и регулисали слободну и неограничену, међународну размјену осматрених и других метеоролошких података. Надовезујући се на ову размјену, у последњих неколико деценија постигнут је изражен напредак у могућностима временске прогнозе и могућности анализе климе.

Од оснивања СМО 1950. године, активности организације су се прошириле на подручја попут састава атмосфере, хидрологије и временских прилика у свемиру, што је довело до холистичког приступа моделирању и предвиђању Земљиног система, који је усвојен као стратешки приоритет организације. Паралелно с тим, експлозиван раст потражње за временским, климатским и другим подацима о животној средини, из свих сектора друштва довео је до изражено повећање укључености субјеката изван традиционалне групе Националних хидролошких и метеоролошких служби СМО , у праћењу и прогнозирању времена.

 

С обзиром на овај развој догађаја, правовремено је извршити ревизију захтјева и аранжмана СМО за размјену података, а Конференција о подацима треба да пружи мјесто за укључивање широке групе заинтересованих страна у ову ревизију.

Очекивани резултати

Очекује се да ће конференција формулисати препоруке за СМО и њене партнерске организације и заинтересоване стране, у вези са тренутним потребама и модалитетима за размјену података, а посебно у вези са текућом ревизијом СМО  политике података.

 

Очекује се да ће конференција довести до:

 

  • Заједничког разумјевања међу свим секторима који размјењују податаке и њихова улога у подржавању циљева постављених у конвенцији WMO -а и глобалној агенди како су артикулисани у УН-овим циљевима одрживог развоја;

 

  • Побољшано разумјевање улоге приватног сектора у давању података; тј. јаче везе између јавног и приватног сектора;

 

  • Идентификација главних препрека повећаној размјени података и специфичних прилика или активности у покушају да се превазиђу препреке;

 

  • Препоруке за доношење одлука на Извршном савјету СМО (WMO Executive Council) и Светском метеоролошком конгресу 2021. године.

 

Извор СМО (WMO),https://public.wmo.int/en/events

Припремио Игор Ковачић дипл.метеоролог

Стални представник БиХ при СМО