Хидрометријско мјерење дроном


Дана 16.04.2024. године извршено је мјерење протицаја на ријеци Врбас од стране одјељења за Хидрологију при Републичком хидрометеоролошком заводу и представника катедре за Хидротехнику испред Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањалуци. Мјерења су извшена симултано кориштењем ултразвучног мјерача протицаја Сонтек М9 у надлежности РХМЗ РС и дроном Фантом 3, који је опремљен камером, у надлежности АГГФ БЛ.
Мјерења су извршена у циљу упоређивања резултата, гдје је површински ток ријеке Врбас снимљен дроном те постпроцесно уз помоћ адекватног софтвера анализиран снимак, којим је процјењена вриједност протицаја у датом профилу, те добијене вриједности даље упоређене са резултатима конвенционалне методе мјерења протицаја ултразвучним мјерачем протока, извршене за дати профил у истом тренутку.
На основу овог прелиминарног мјерења, може се утврдити да је развој технологије анализе и процјене укупног протицаја у пресјеку корита на основу само снимка површинских брзина изузетно напредовао, те да представља прилику за унапређење могућности мјерења и процјена протицаја, нарочито при условима великих вода када су мјерења конвенционалним методама отежана.
Регионална радионица „Побољшање PRTR извјештавања за потребе смањења емисија и бољег доношења одлука о одрживости“

У периоду 12-13. март 2024. године, у Тирани је одржана регионална радионица „Побољшање PRTR извјештавања за потребе смањења емисија и бољег доношења одлука о одрживости“, која је организована у оквиру пројекта „Побољшање регистара испуштања и преноса загађујућих материја (PRTR) у земљама Западног Балкана и Републици Молдавији“. Радионица је организована од стране Ресурсног центра за околиш Албаније и Participatio Ltd.

Циљ радионице је размјена искустава и постигнутих резултата у оквиру пројекта, као и примјера добре праксе између земаља учесница. У току радионице дискутовало се и о актуелним дешавањима у вези интегрисаног EPRTR/LCP извјештавања, извјештавања за ЕУ Регистар те будућим потребама када је у питању имплементација Директиве о индустријским емисијама и UNECE протокола. Такође, истакнута је важна улога PRTR-a за потребе извјештавања у складу са међународним обавезама, за боље доношење одлука о одрживости, постизање циљева одрживог развоја итд.

Републички хидрометеоролошки завод, као надлежна институција за вођење Регистра испуштања и преноса загађујућих материја Републике Српске, активно учествује у поменутом пројекту, који је од великог значаја за јачање институционалних и техничких капацитета и испуњење законских обавеза.

 
„Припрема Првог двогодишњег извјештаја о транспарентности БиХ, Петог извјештаја о промјени климе те Другог двогодишњег извјештаја о транспарентности и комбинованом извјештавању према UNFCCC“

Представници РХМЗ-а су 15.02.2024. године присуствовали уводној радионици за пројект „Припрема Првог двогодишњег извјештаја о транспарентности Босне и Херцеговине, Петог извјештаја о промјени климе те Другог двогодишњег извјештаја о транспарентности и комбинованом извјештавању према UNFCCC“.
Циљ пројекта је, поред израде поменутих извјештаја, јачање техничких и институционалних капацитета како би се унаприједило интегрисање питања климатских промјена у секторске и националне развојне приоритете и како би се властима омогућило да одговоре на међународне обавезе. Завод ће, као Референтни центар Републике Српске који ради на изради инвентара гасова са ефектом стаклене баште у Републици Српској, и овај пут, дати свој допринос у изради ових докумената.

 
Радионица на тему „Кључни извори емисија, несигурности прорачуна и пројекције емисија гасова са ефектом стаклене баште“, CBIT пројекат

У периоду од 12. до 13.02.2024. године у Сарајеву, у хотелу Ибис, одржана је радионица под називом „Кључни извори емисија, несигурности прорачуна и пројекције емисија гасова са ефектом стаклене баште“, у оквиру пројекта „Интегрисани систем извјештaвања и транспарентности у БиХ“, CBIT.  Тиме је завршен циклус тематских радионица у оквиру пројектних активности везаних за изградњу капацитета надлежних институција у погледу јачања транспарентности и испуњавања обавеза према Конвенцији о климатским промјенама. Представници Завода су активно учествовали на радионици која је веома важна у циљу јачања капацитета Завода по питању израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште и извјештавања према преузетим међународним обавезама.