17. састанак директора југоисточне Европе, Охрид 8. октобар 2018. године

Већ традиционалан неформалан састанак директора Националних хидрометеоролошких служби из југоисточне Европе је ове године одржан у Охриду (osmog oktobra 2018.) , а домаћин је био Метеоролошки Завод Македоније (УХМР).

(17th SESSION OF THE INFORMAL CONFERENCE OF SOUTH-EAST EUROPEAN NMHSs DIRECTORS (ICSEED-17)OHRID, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA8 October 2018

Састанак је прилика да се представници хидрометеоролошких завода упознају са најзначајнијим активностима институција у протеклој години, да се поразговара о текућим питањима везано за регионалне пројекте и упозна са новостима из Свјетске метеоролошке организације, те других метеоролошких институција у Европи (ECMWFEUMETNET и ISRBC)

Robert A Varley DSc CDir CMet (Senior Consultant to the Secretary General, WMO) виши консултант генералног секретара представио је нову глобалну осматрачку мрежу Свјетске метеоролошке организације (WMO’s Global Basic Observing Network (GBON)). Она се ослања на све досада успостављене системе осматрања, уобзирујући стандарде квалитете и извјештавања. У систем осматрања се додају друге станице/платформе разнородних врста осматрања, (не само оних приземних) и нису везане само за станице у мрежи националних хидрометеоролошких служби.

Иван Чачић (Ivan Čačić (Special Advisor to the WMO Secretary General)) специјални савјетник генералног секретара је скуп упознао са реформом СМО и одговорима према потребама њених чланица (руковођење / реформа конститутивних тијела), како би се побољшала ефикасност и ефективност организације и побољшало добро управљање. Јачање капацитета остаје као један од приоритета, националних, регионалних и глобалних нивоа у складу према појединачним потребама. Такође је значајна сарадња са другим организацијама које у свом раду корелирају са СМО (WMO): IOC, ICAO, FAO, WHO, UN WATERn WFP (world food programm)  и многе друге.

Све ово би требало донијети много значајних користи усмјерених регионалним и националним приоритетима. Омогућити ангажовање много већег броја чланова у активностима СМО-а, посебно регионалним и субрегионалним, путем оптималног коришћења њихових ресурса. Повећати утицај  међународних институција, развојних и финансијских агенција. Развити холистички система осматрања Земље и беспрекорно пружање услуга, које се ослања мултихазардни приступ, базиран на утицају из области метеорологије, климатологије, хидрологије, океанографије, сеизмологије, вулканологије, квалитета ваздуха, посебно водећи рачуна о утицају на гасове са ефектом стаклене баште, вријеме, климу, воду, ваздухопловство, поморство, пољопривреду, урбане регионе, енергију, здравље итд. Врло битан сегмент активности представља сарадња са приватним сектором који све више игра значајну улогу на свјетском нивоу, те сходно томе обезбједити организован и контролисан ангажман приватног сектора у активностима СМО.  Све активности би требале дати већу ефикасност, ефективност  и агилност како СМО у цијелини тако и сваке њене чланице, уз ослушкивање промјена у друштву и њеним потребама.

Следећи дан је одржан четврти састанак конзорцијума за нумеричку прогнозу времена (SEECOP),који окупља РХМЗ Србије и земље из регије, те југоисточне Европе које нису чланице неких других конзорцијума, око НММ Б модела за прогнозу времена.

 Forth Meeting of the Council of the South East European Consortium For Operational weather Prediction (SEECOP)9 October 2018, Ohrid, Republic of Macedonia

На овом састанку су се презентовале активности између два састанка, напредак у примјени нумеричког модела, сарадња са осталим конзорцијумима који су остварени у претходном периоду те о мјерама за јачање удружења и добијања на значају у оквирима међународне заједнице. Указала се потреба за припрему стратегијског документа развоја конзорцијума у наредном периоду. Договорено је да до краја године све чланице имплементирају модел у својим институцијама и да почну радити на њему.