Републички хидрометеоролошки завод

WATCAP (Water And Adoptation Climate Plan for the Sava river basin)

Пројекат је покренут у организацији међународне комисије за ријеку Саву и хидрометеоролошких служби из слива Саве у циљу израде хидролошког модела који би у догледно вријеме требао да почне да се користи на цијелом сливу Саве. Опширније...

Управљање наносом

У периоду од 15-18 октобра 2012 године у Загребу је одржан курс о одрживом управљању наносом у сливу ријеке Саве. Курс је одржан у организацији Међународне комисије за ријеку Саву. Опширније...

Хидролошки годишњак

У оквиру међународне комисије за ријеку Саву покренута је иницијатива за издавање хидролошких годишњака за хидролошке станице из слива. Опширније...