Републички хидрометеоролошки завод

Републички хидрометеоролошки завод је 15.10.2012. године потписао Споразум о размјени сеизмолошких података у „реалном времену“ са Централним институтом за метеорологију и геодинамику, Одјељење за геофизику из Беча, Аустрија.

Споразумом је предвиђена је размјена сеизмолошких података у „реалном времену“ или ако то није могуће у квази реалном времену, са 2-3 сеизмолошке станице из Сеизмолошке мреже Републике Српске и Сеизмолошке мреже Аустрије. Споразумом је предвиђено да се подаци користе за научне сврхе и за потребе Цивилне заштите док за коришћење података у комерцијалне сврхе сваки партнер мора имати писмену дозволу власника података.

Очекивани ефекти су побољшање сеизмолошког мониторинга територије Републике Српске с обзиром да је Сеизмолошка мрежа Аустрије једна од најквалитетнијих у Европи као и омогућавање аутоматске обраде сеизмолошких података и брзог лоцирања земљотреса што ће омогућити брзо информисање Цивилне заштите и јавности након догођеног земљотреса.