Републички хидрометеоролошки завод

Орогенеза је главни процес одговоран за стварање површине на којој живимо са пратећом геологијом, топографијом, активном деформацијом и природним хазардима.  Ово је драматично очигледно у Европи, гдје средиштем континента доминирају орогени појасеви Алпа и Карпата а његовом јужним маргинама доминирају активни орогени појасеви Медитерана. Разјашњавање динамике Алпско-Медитеранског орогених система са њиховим стално промјенљивим моделима деформације, је тежак задатак, али је и превише важан да би се игнорисао с обзиром на густину насељености у овим сеизмички активним и опасним регионима Европе.

 AlpArray је мултидисциплинаран, истраживачки оријентисан пројекат који окупља националне сеизмолошке и геолошке заводе и академске институције  како би се фокусирали на ширу  Алпску област,  као подручје  од заједничког интереса. У пројекту учествују 44 институције из 18 земаља на челу са Универзитетом за технологију и   природне науке из Цириха и Сеизмолошким заводом Швајцарске. Разумијевање тектонике и геодинамике густо насељене  шире  Алпске области ће  имати директан друштвени утицај. Научна питања која треба да буду ријешена су од интереса за ширу научну заједницу а научни резултати ће бити преносиви на остале дијелове Европе и свијета.

AlpArray ће суштински,  обезбиједити унифицирану и хомогену сеизмолошку покривеност са  сеизмометрима  распоређеним  на,  до сада невиђеном нивоу  густине. То је неопходно за развој мултипараметарског 3-димензионалног мапирања структуре и физичких својстава  стијенске масе    ( сеизмичке брзине и анизотропије, гравитације и површинских помјераја, и сл).

За спровођење пројекта  су  израђени су  и усвојени  сљедећи документи: Научни план који дефинише идеју и сврху пројекта, очекивани друштвени утицај, успостављање сеизмолошке мреже као и истраживања која ће бити спроведена и Техничка стратегија која дефинише техничке детаље везано за инсталацију опреме, комуникацију  и управљање  подацима.

Научним планом предвиђени су сљедећи истраживачки пројекти: Структура, материјал и кретање система литосфера омотач испод Алпског региона, Геодинамика Апске орогенезе, Сеизмичност, сеизмотектоника и сеизмички хазард, Нове методе и могућности сеизмичког снимања, Лук западни Алпи и сјеверни Апенини –рјешавање расједне интеракције и др.

Сврха  AlpArray сеизмолошке мреже као прве  фазе  пројекта  јесте    прикупљање свих расположивих  података  о орогенези Алпске области за научна истраживања која ће након прве фазе услиједити. Институције које имају сопствену опрему исту ће инсталисати а како РХМЗ исту не посједује, будући да се ради о веома софистицираној и скупој опреми, Сеизмолошки завод Швајцарске је  допремио своју опрему  чији су стручњаци  заједно са запосленима у Заводу извршили  инсталацију. Инсталисане су  сеизмолошке  станице на локацијама које су претходно изабране  у складу са Научним   планом   AlpArray сеизмолошке мреже и припремљене у складу са техничком стратегијом пројекта. Како је планом предвиђено да три  сеизмолошке станице буду инсталисане на територији Републике  Српске,  завршена је инсталација на локацијама Србац, Мраковица и Клековача.

Поред учешћа у веома значајном научном пројекту са величином и густином сеизмолошке мреже која до сад није виђена,  наш бенефит је чињеница да ћемо моћи бар привремено проширити нашу мрежу са 3 додатне   широкопојасне сеизмолошке станице али и користити за сеизмолошки мониторинг  податке у реалном времену  са свих осталих станица из мреже AlpArray које су нам од интереса. Поред наведеног након прикуљања и обраде података исти ће нам као институцији учесници бити доступни за истраживачке пројекте.