Републички хидрометеоролошки завод

Институције Републике Српске

Институције Босне и Херцеговине

Институције сусједних држава

  • Републички Хидрометеоролошки завод Србије: http://www.hidmet.gov.rs/
  • Републички сеизмолошки завод Србије: http://www.seismo.gov.rs/
  • Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе: http://www.meteo.co.me/
  • Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе - Сектор за сеизмологију: http://www.seismo.co.me/
  • Државни хидрометеоролошки завод Хрватске: http://meteo.hr/