Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 20.-24.08.2018. године представник РХМЗ-а Ранка Радић, присуствовала је радионици „Workshop on the Building of Sustainable National Greenhouse Gas Inventory Management Systems, and the Use of the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories for the Asia-Pacific and the Eastern Europe Regions“, у Кини у Пекингу, у организацији Секретаријата UNFCCC (Оквирна Конвенција УН о климатским промјенама). Тијело за имплементацију обавеза према Конвенцији (SBI) на својој 42. сједници уобзирило је захтјеве non-Аnnex земаља потписница UNFCCC, за пружање техничке подршке у циљу јачања капацитета чланица за унапређење извјештавања, између осталог тренинга за израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште према IPCC 2006 методологији и изградња одрживог система за израду GHG инвентара. Босна и Херцеговина је такође тражила подршку од Секретаријата за јачањем капацитета институција у циљу израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште у оквиру израде Националних комуникација и двогодишњих извјештаја о инвентару гасова. С тим у вези у Пекингу је одржана радионица чији је основни циљ размјена искустава и потреба око успостављања институционалних аранжмана који су неоходни за израду националних  GHG инвентара те тренинг за примјену IPCC 2006 упутстава за израду инвентара као и коришћење IPCC 2006 софтвера.

Номинација за учешће на радионици је извршена од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске као Focal point-a за Конвенцију о климатским промјенама, UNFCCC за Босну и Херцеговину. Као потписница конвенције БиХ има обавезу израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште. Према Закону о заштити животне средине (Службени гласник РС, број 124/11, 46/17) надлежна институција за вођење GHG инвентара за Републику Српску је Републички хидрометеоролошки завод. Завод такође учествује у изради свих извјештаја о климатским промјенама за БиХ као и двогодишњих извјештаја о инвентару GHG гасова за БиХ те ради инвентар GHG гасова за сваку годину за Републику Српску. Извјештај о инвeнтару гасова са ефектом стаклене баште за Републику Српску је доступан на web страници Завода, www.rhmzrs.com.

На радионици су обрађене сљедеће теме:

 • CGE Приручник за израду одрживих националних система управљања GHG инвентарима,
 • US-EPA Приручник за израду националних система за израраду GHG инвентара,
 • Национални систем управљања инвентарима GHG и примјена 2006 IPCC методологије у Кини,
 • Национални систем за израду инвентара, методе и прикупљање података у Србији,
 • Контрола и осигурање квалитета података (QA/QC),
 • QA/QC Упутство,
 • Архивирање докумената и података,
 • Анализа кључних категорија,
 • Израда Плана унапређења инвентара,
 • Преглед Упутства за израду инвентара 2006 IPCC,
 • Разлике у методологији 1996 IPCC и 2006 IPCC,
 • Несигурности инвентара,
 • Употреба и примјена емисионих фактора из базе EFDB,
 • Инсталација и употреба 2006 IPCC софтвера,
 • Практичан рад по секторима у 2006 IPCC софтверу,
 • Израда CRF табела,
 • Конзистентност временских серија,
 • Израда извјештаја.

 

На радионици су размијењена различита искуства о примјени 2006 IPCC методологије и софтвера за израду инвентара GHG гасова те су дате препоруке од стране Секретаријата за коришћење ове методологије за non-Аnnex земље.

Завод је институција која се бави климатским промјенама и активно учествује у изради Националних комуникација у складу са конвенцијом UNFCCC те је присуство на радионици веома важно у циљу едукације и усавршавања у овој области те будуће примјене 2006 IPCC методологије у изради  GHG инвентара. Будући да је Завод Референтни центар Републике Српске за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена, у наредном периоду се, поред израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште, очекују и обавезе у изради пројекција ових емисија те свих осталих активности које се тичу обавеза БиХ према Оквирној конвенцији о климатским промјенама UNFCCC.


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)