Републички хидрометеоролошки завод

У организацији Европске Комисије- Дирекција за проширење у оквиру TAIEX инструмента, одржан је Регионални тренинг о приоритету GHG емисија и категоријама отклањања емисија у оквиру RIPAP пројекта (Regional Implementation of Paris Agreement Project),  у Скопљу  5-6 јуна 2018.године. 

Циљ ове радионице је био изградња техничких капацитета земаља корисница за прикупљање података у циљу израде што квалитетнијих националних GHG инвентара из сектора LULUCF и F-гасова.

У току радионице се разговарало о томе колики напредак је свака земља учесница пројекта остварила у успостављању националних GHG инвентара из сектора LULUCF и F-гасова, у смислу шта је подузела по питању усклађивања домаће регулативе са ММР-ом и формирања шеме по којој би земља учесница требало да извјештава о GHG  инвентару.

На радионици су такође разматрана питања о начину прикупљања података из обадва сектора LULUCF и F-гасова, интерполацији и процјени података,  методологији за прорачун GHG (IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas).

Када је у питању земља Босна и Херцеговина, евидентно је било да није учињен никакав напредак у односу на претходни ECRAN пројекат. Учесници испред Босне и Херцеговине су били из два Хидрометеоролошка завода (Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске и Федерални хидрометеоролошки завод). Представници из оба ентитета  су представили  шему по којој би могли да се израђују два одвојена GHG инвентара за РС и ФБиХ, а надлежне институције за израду и креирање GHG инвентара би били Хидрометеоролошки заводи.

Резултати овог тренинга ће бити саставни дио извјештаја о процјени који ће укључивати препоруке за кратка и дугорочна побољшања инвентара GHG  у односу на предочене планове и активности који се односе на побољшање Националних система GHG  инвентара.

На радионици су поред БиХ учествовале и Албанија, Турска, Црна Гора, Србија, Македонија и Косово под резолуцијом 1244.

Радионица је организована у сарадњи са Јединицом TAIEX који је одговоран за пружање логистичке припреме за номиноване представнике земаља корисница и TAIEX експертима.

Крајњи циљ радионице је да се обезбиједе основни елементи за успостављање потпуно функционалног механизма мониторинга емисија гасова стаклене баште у земљама RIPAP корисницима, у складу са ЕУ Уредбом Mеханизам мониторинга и UNFCCC захтјева. 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)