Републички хидрометеоролошки завод

У организацији Европске комисије у оквиру TAIEX инструмента, који је дио регионалног пројекта ЕСRAN „Environmental and Climate Regional Accession Network“ финансираног од стране Европске Уније, одржана је прва регионална радионица „Regional Workshop on Air Quality Directive“, у Подгорици од 29.09. до 01.10.2014. године. 

Ово је прва од четири радионице везане за за примјену Директиве о ваздуху 2008/50/EU и четири кћерке директиве о ваздуху, која има  циљ пружања помоћи у имплементацији сљедећих активности:

 1. Планирање-Одређивање зона и агломерација, надлежних органа, репрезентативних мјерења;
 2. Планирање и имплементација мјера које обезбјеђују усклађеност са граничним вриједностима;
 3. Мониторинг, информисање и систем извјештавања;
 4. Временски оквир за достизање граничних вриједности на основу услова и процјене од стране Европске Комисије као и прекорачења граничних вриједности за здравље људи

Циљеви радионице

Шири циљ: Помоћ земљама корисницима ECRAN пројекта у имплементацији директиве везане за квалитет ваздуха.

Специфични циљ: Изградња капацитета у погледу процјене квалитета амбијенталног ваздуха, управљање квалитетом ваздуха. 

На радионици су присуствовале сљедеће земље кориснице ECRAN пројекта: Албанија, Босна и Херцеговина, Бивша Југословенска Република Македонија, Косово, Црна Гора, Србија и Турска.

Босну и Херцеговину су представљала три кандидата из Републике Српске, два из РХМЗ и један из Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије РС.

 

 

 


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)