Републички хидрометеоролошки завод

Током октобра 2013. године у Националном институту за физику Земље у Букурешту реализован je пројекат „Сеизмолошка инфраструктура као подршка смањењу сеизмичког хазарда“ (Seismic infrastructure in support of seismic hazard mitigation). На стручном усавршавању боравила је, испред РХМЗ-а,  Весна Шипка као апликант чији је пројекат прихваћен од стране  NERA-Network of European Research Infrastructures for Earthquake Risk Assessment and Mitigation.

Пројектна активност је обухватила упознавање са инфраструктуром Центра за рано упозоравање на опасност од земљотреса града Букурешта  и  обуку за рад са софтвером ShakeMap  који  омогућава рачунање и графичко представљање параметара кретања тла изазваног земљотресом. Информације које програм презентује  су другачије од информација о магнитуди и епицентру земљотреса који се обично саопштавају послије земљотреса јер се ShakeMap фокусира на кретање изазвано земљотресом а не на параметре који описују извор земљотреса. Земљотрес има једну магнитуду и један епицентар али производи  кретања различитог нивоа на локацијама у региону захваћеном земљотресом, зависно од  удаљености,  услова локалног тла као и разлика  у простирању сеизмичких таласа због сложености структуре Земљине коре.

ShakeMap производи више различитих мапа зависно од корисника којима су  намијењене:

Мапа максималног хоризонталног убрзања (PGA-Peak ground acceleration ) израженог у процентима убрзања Земљине теже (%g) и Мапа максималних брзина (PGV-Peak ground velocity) изражених у  cm/s као и Мапе спектралног одговора  за три референтна периода 0.3,1.0 и 3.0 секунде са пригушењем од 5% (PSA-Pseudo spectral acceleration ) изражене у процентима убрзања Земљине теже (%g) намијењене  су научној и стручној јавности.

Осим мапа са инжењерским параметрима PGA, PGV и PSA ShakeMap креира Мапу интензитета  за ширу јавност и медије. Интензитети који су приказани на мапи  изражени су у Модификованој Меркалијевој скали а  израчунати су  на основу комбиноване регресије максималног убрзања и амплитуде брзине .

Поред наведеног ShakeMap пакет генерише  и Сценарио земљотреса  који може да се користи и за планирање реаговања Цивилне заштите засновано на реалној ситуацији односно  могућем  земљотресу или оном за који постоји вјероватноћа да се деси.

Сценарио земљотреса  који описује очекивано кретање тла и ефекте  може да се генерише за било који историјски земљотрес који се десио  или за претпостављени будући земљотрес . Овдје се не ради о предвиђању земљотреса јер нико не може да предвиди вријеме, мјесто нити јачину земљотреса већ је намјера да се  дође до сазнања о потенцијалних ефектима у случају дешавања земљотреса а с циљем повећања нивоа припремљености на одговор свих релевантних структура.

Напомена: Програм се тестира и слике које се налазе на сајту су информативног карактера


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)