Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 05-09.03.2018. године у IAEA (Међународна Агенција за атомску енергију) у Бечу, одржана је завршна радионица за пројекат RER/1/015 „Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale“, као и иницијална радионица за пројект RER7011 „Enchancing the Inventory of Aerosol Source Profile Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality Management“. На радионици су презентовани резултати претходног пројекта у којем је Завод учествовао, а који се односе на узорковање суспендованих материја PM2.5 на позадинској локацији Врбања, Бања Лука, као и елементарне анализе тешких метала у честицама.

Хемијске анализе честица за наведени пројекат одрађене су у Грчкој на Institute of Nuclear and Radiological Science & Technology, Energy & Safety, N.C.S.R. "Demokritos". У пројекту су учествовале 23 земље у периоду 2015-2017. године. Резултати пројекта RER/1/015 биће презентовани у званичном извјештају од стране IAEA те публиковани у неком од међународних часописа.  Током наведеног пројекта Завод је добио 200 тефлонских филтера и Петри посудица на којима је узорковано 140 узорака у периоду од 01.01.2016. до 1.3.2017. године. У току је испорука микроваге и узоркивача за ваздух са инлетом за PM2.5, које ће Завод добити у оквиру наведеног пројекта. Вриједност испоручене опреме и филтера је око 55 000 КМ.

У истом периоду одржана је почетна радионица за нови пројект RER7011 „Enchancing the Inventory of Aerosol Source Profile Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality Management“ који ће трајати у току  2018.-2019. године. У овом пројекту учествује 22 државе, а пројектне активности су дефинисане на самој радионици. Циљ пројекта је одређивање концентрације суспендованих честица PM2.5 те одређивање елементарног састава честица на позадинској локацији као и утврђивање концентација и састава честица добијених узорковањем на извору, било да се ради о стационарном извору или мобилном, а у циљу поређења односа појединих елемената који потичу од емисија на извору и елемената добијених рецепторским моделом PMF, у  једном од идентификованих профила, тј фактора. На радионици је договорено да све земље почну са узрковањем честица 01.06.2018. године, на истој локацији гдје је вршено узорковање за потребе претходног пројекта те да земље које немају капацитета за одређивање елементарних анализа пошаљу узорке у једну од земаља које имају, тј. за БиХ је договорено да се узорци, након узорковања шаљу у Грчку, на Institute of Nuclear and Radiological Science & Technology, Energy & Safety, N.C.S.R. "Demokritos". У оквиру овог пројекта Завод ће добити 130 тефлонских филтера и Петри посудица за узорковање и складиштење филтера те МАБИ инструмент за одређивање елементарног карбона, BC.

По завршеним анализама биће потребно урадити рецепторски модел од стране Завода те ће резултати бити приказани у финалном извјештају од стране IAEA.

Будући да је Завод надлежна институција за успостављање и провођење мониторинга квалитета ваздуха у Републици Српској, учешће у оваквом пројекту је веома значајно за Завод, а циљ је унапређење знања и нових техника и модела за мониторинг квалитета ваздуха као и јачање техничких капацитета Завода кроз набавку одређене опреме за узорковање и одређивање концентрација PM2.5 те елементарног карбона.


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)