Републички хидрометеоролошки завод

Од 8-12. децембра у Мадриду у шпанском метеоролошком заводу Aemet одржана је обука за напредно коришћење програма за базу података MCH. MCH је инсталисан у фебруару у Републичком хидрометеролошком заводу Републике Српске када је урађена и основна обука за коришћење и унос података. Од тад се MCH користи за базу података и врши уносе података.

У Шпанији је одржана напредна обука за даље унапређење програма, за коришћење додатних модула, цртање мапа, израду одређених климатолошких анализа...

Обуку су водили експерти из Светске метеоролошке организације као и програмери који су развили програм.

 

На слици је један од продуката MCH модула за анализу: одступање падавина у јануару 2014. год. од 30-годишњег јануарског просека.