Републички хидрометеоролошки завод

Након кратких осврта директора сва три завода о активностима, проблемима у раду и плановима у овој години, који је био веома језгровит, свеобухватан и инспиративан, у односу на нове акције, прешло се на централни дио састанка. Он се односио на метеоролошка осматрања и размјену података. Договорено је да се радни тимови сва три завода, за ту дјелатност састану, успоставе размјену како редовних тако и мјерења која се врше преко аутоматских станица а од интереса су за сваки појединачни завод. Такође је договорена сарадња у оквиру хомогенизације климатолошких података и интерполације историјских низова. ДХМЗ је понудио помоћ у изради климе БиХ. 

Из области хидрологије договорено је да се позитивна пракса заједничких мјерења настави, како на пограничним ријекама тако и заједничка мјерења два ентитетска завода на водотоцима у БиХ. На нивоу радне групе договорено је да се договори и размјена података.

Поред овога разговарало се и о метеоролошким и хидролошким системима упозорења, посебно  на она која се односе на прекогранични утицај.

Као посебан и истакнут дио састанка се издвојила дискусија око радарских мјерења и апликација везаних за њих. ДХМЗ је дозволио приступ продуктима њихових метеоролошких радара а договорена је и посјета метеоролога РХМЗ РС и Јавног предузећа противградна превентива Републике Српске  радарском центру Билогора.   Након тога је слиједило излагање директора ЈП протвградне превентиве РС о пројекту модернизације система одбране од  града и могућности сарадње у оквиру те дјелатности, што је изазвало велику заинтересованост Директора ДХМЗ Хрватске, када је изразио жељу за сарадњу у том сегменту и изјавио да набавка радара треба вишеструко искористити, како у метеорологији тако и хидрологији и низу других дјелатности. У том смислу ДХМЗ је понудио помоћ и пренос својих искустава из те области.

Разговарано је и о предстојећем неформалном састанку директора југоисточне европе који ће се од 28 до 30 априла одржати у организацији РХМЗ РС и под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, у Бањој Луци.
 На састанак ће бити позвани:Mr Michel Jarraud (Француска)  Генерални секретар  WMO (Свјетске Метеоролошке Организације),Filipe Domingos Freires Lúcio Director, Global Framework for Climate Services (GFCS). Mr. Michael Staudinger Director of ZAMG, те представници ИПА пројекта у којем учествују земље региона: Јачање отпорности на непогоде земаља западног Балкана и Турске, те EUMETNET-a, EUMETSAT-a и  ECMWF-a три најистакнутије метеоролошке организације у Европи.

На крају су директори три завода Зоран Божовић (РХМЗ РС), Иван Чачић (ДХМЗ Хрватске) и Алмир Биједић (ФХМЗ ФБиХ) изразили задовољство квалитетом састанка и договореним активностима.

Након завршетка састанка директори завода су били на пријему код нашег ресорног министра гдин. Проф Др Стеве Мирјанића.

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)