Републички хидрометеоролошки завод

Републички хидрометеоролошки завод основан је на основу Закона о министарствима који је донијело  Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине број 01-217/92 од 2. јула 1992. године, а објављеног у Службеном гласнику Српског народа у Босни и Херцеговини број 11/92 од 13. јула 1992. године. Тим законом је дефинисано постојање седам републичких управних организација, а једна од њих је био Републички хидрометеоролошки завод. Истим Законом је дефинисано да Републички хидрометеоролошки завод врши стручне и друге послове који се односе на: развој и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности; истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета ваздуха и вода и сеизмолошких процеса; прикупљање, обрађивање и објављивање хидрометеоролошких и сеизмолошких података од интереса за Републику и вршење и других послова у области хидрологије, метеорологије и сеизмологије. Као самостална републичка управна организација Завод је обављао своју дјелатност све до 8.октобра 2002. године када је Законом о министарствима дефинисано да као републичка управна организација своју дјелатност наставља у саставу Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Данас је Републички хидрометеоролошки завод савремена институција која на професионалан и адекватан начин обавља своју дјелатност у свим секторима на законом прописан начин. Рад Завода се одвија кроз   три сектора и једно одјељење:

 • Сектор за метеорологију,  са  два одјељења: одјељење бдијења и одјељење за климатологију и агрометеорологију у којем постоје два одсјека: одсјек за климатологију и одсјек за агрометеорологију,
 • Сектор за хидрологијуи заштиту животне срединеса два одјељења: одјељење за хидрологију и одјељење за заштиту животне средине,
 • Сектор за сеизмологију, са два одјељења: одјељење за опсерваторску сеизмологију и одјељење за  инструменталну и инжењерску сеизмологију,
 • Одјељење за финансијске и правне послове.

 

 


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)