Републички хидрометеоролошки завод

Завршна конференција OrientGate пројекта  (или другим ријечима именована: мрежа за интеграцију климатских знања у политици и планирању) је одржана у Lecce, Italy,  December 2 and 3, 2014. ОриентГате Пројекат је имао  за циљ да спроведе заједничке и координисане акције климатске адаптације широм југоисточне Европе (СЕЕ). Партнерство је обухватило  19 партнера, 11 сарадника и три посматрача, који су покрили 13 земаља. Заједно су истражени  климатски ризици са којима се суочавају приморске, руралне континенталне и урбане средине. То доприноси бољем разумевању утицаја климатских варијабилности и климатских промјена на водне режиме, шуме и агроекосистеме.

Главни циљ пројекта је био и да се комуницира о најновијим  климатским знањима са креаторима политика, укључујући урбанисте, дијелове власти задужене за заштиту природе, регионалним и локалним развојним агенцијама, и с територијалним властима у чијем ресору су и јавни радови и урбано планирање, ради добробити свих социјалних заједница од оштина до државног нивоа.


Овај трогодишњи пројекат је покренут у јулу 2012. и ко-финансирани од
програма транснационалне сарадње за југоисточну Европу. Пројекатом је координирао  евромедитеранском центра за климатске промене (CMCC).