Републички хидрометеоролошки завод

Све земље учеснице су у претходном периоду именовале чланове националних тимова, који су сачињени од кљуди запослених у различитим Минстратсвима блиских климатским промјенама (као носиоцима израде стратегија на нивоу сваке државе) као и технички стручна лица који су битни за израду Стратегије о адаптацији на климатске промјене.

Идентификовани су сектори у земљама Западног Балкана и Турске које су најрањивије на климатске промјене, а то су: воде, биодиверзитети, пољопривреда, шумарство, туризам, културно насљеђе и здравље људи.

Многе земље су већ погођене климатским промјенама, укључујући земље Западног Балкана и Турске. Ове земље се сматрају веома рањивим и очекује се да ће се осјетити ефекти повећања температуре и прекида у њиховим падавинским режимима, праћено са низом екстремних догађаја, укључујући суше, поплаве, топлотни таласе, олујне вјетрове и шумски пожаре.

Очекивани резултати радионице су:

v  Иницирање и успостављање национаних тимова за адаптацију на климатске промјене земаља Западног Балкана и Турске.

v  Усаглашавање и хармонизација пробне информативне мреже националних тимова за адаптацију на климатске промјене земаља  Западног Балкана и Турске.

v  Успостављање кооперације и координације између власти у земљама  Западног Балкана и Турске у подручју акција климатских адаптација.

v  Повећање (кораци за унапређење) акција планирања адаптација на климатске промјене у земљама Западног Балкана и Турске.


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)