Републички хидрометеоролошки завод

У просторијама Завода у фебруару је одржан иницијални састанак са представницима фирме CAE из Болоње ( Italija). Фирма се бави производњом хидролошке и метеоролошке мјерне опреме и као таква је  препознатљива у Италији, посебно у сјеверном дијелу Италије гдје практично обезбјеђују већину мјерне опреме на станицама Агенције за заштиту животне средине регије Емиља-Ромања Италија. Након презентације њихових достигнућа у технологији производње и развоја мјерне опреме разговарано је о могућностима заједничког учешћа на пројекту „Процјене угрожености слива Дрине од природних несрећа“ С тим у вези одржан је заједнички састанак у Шапцу 16.05.2013. године са представницима Агенције за заштиту животне средине и Републичког хидрометеоролошког завода Србије као и са представницима компаније CAE и Агенције за заштиту животне средине региона Емиља-Ромања из Италије, односно њиховог хидрометеоролошког сервиса. На састанку је договорено да се заједнички аплицира за прјекат „Процјене угрожености слива Дрине од природних несрећа“.

По том питању одржан је тродневни састанак у Болоњи од 23-25 јула 2013. године гдје су директори Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске Агенције за заштиту животне средине региона Емиља-Ромања потписали споразум о заједничком учешћу на пројекту.

Поред овога представници хидролошке и метеоролошке службе посјетили су Центар за управљање ријеком По у Парми. Представници Агенције за управљање ријеком По су низом презентација представили систем мониторинга прије свега водостаја, протицаја и квалитета воде ријеке По. Оно што је виђено у Центру је веома импресивно са аспекта хидролошког мониторинга гдје у реалном времену постоје подаци са више од 600 аутоматских станица. Успостављен је и систем најаве поплава у смислу утврђивања прагова на кишомјерним и водомјерним станицама. Кад водостај или количина падавине пријеђе утврђену границу за одређену локацију систем алармира дежурни центар који даље упозорења просљеђује релевантним институцијама и јавности. Такође је импресиван и податак да фирме које одржавају ову опрему (85 % станица одржава CAE) имају обавезу да у року од пар сати оспособе станицу која је престала да мјери, сваки дан у години, 24 часа дневно. Јасно је да овакви системи хидролошког мониторинга представљају озбиљна финансијска улагања мјерена у дестинама милиона конвертибилних марака али ако се узме у обзир да штете од хидролошких и метеоролошких непогода редовно причињавају Републици Српској милионске штете, онда би се оваквим начином мониторинга и успостављања система раних најава и упозорења овештете могле смањити значајно.

Такође су нам представници Агенције за заштиту животне средине из Болоње презентовали показно хидрометријско мјерење протока канала ријеке Рене. Мјерења су извршена ултразвучним мјерачем протока и добијени резултати након 4 мјерења су били различити мање од 3 % што је прихватљива грешка. Такође је извршен обилазак старе хидроелектране у мјесту Касалекијо поред Болоње и аутоматске хидролошке станице на каналу на којем је мјерен и проток.

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)