Републички хидрометеоролошки завод

У Болоњи је oд 24 до 26 новембра 2014 године одржан други састанак пројекта КЕП 2 (1206.005-13): IMPROVING  ENVIRONMENTAL MONITORING AND  DISASTER  PREVENTION CAPACITY IN DRINA RIVER BASIN (УНАПРЕЂЕЊЕ капацитета мониторинга животне средине и превенција КАТАСТРОФА  у сливу ријеке Дрине)

Активности везане за овај пројекат су почеле у јуну ове године иницијалним састанком у Требињу, настављене током ове јесени консултацијама око извјештаја и утврђивањем мјеста у сливу ријеке Дрине гдје ће се инсталисати хидрометеоролошка станица од интереса за сва три хидрометеоролошка завода (РХМЗ Србије, РХМЗ Републике Српске и ЗХМС Црне Горе). Овом састанку су присуствовали представници ARPA – SIM агенције за животну средину у чијем склопу је и хидрометеоролошка служба регије Емилија Ромања (Emilia Romagna) из Италије, те представници Републичког хидрометеоролошком заводу Републике Српске и Хидрометеоролошки и сеизмолошком завод Црне Горе.