Републички хидрометеоролошки завод

Регионална асоцијација RA VI,  Европа, при WMO (СМО-свјетској метеоролошкој организацији) се састаје једном сваке четири године. Сврха ових конференција јесте резимирање извршења одлука у периоду од четири године, анализа стања, рада и планова у СМО. Кроз све техничке групе и тијела, врши се припрема нових одлука за наредни период, усвајају се одређени оперативни докуменати, те се разматра реализација стратегијских докумената, као што је стратегија развоја СМО од 2020 до 2023 године. На конференцијама се изабере нови предсједник и потпредсједник.

Седамнаеста сесија је одржана од 7. до 9. фебруара 2018. године у Женеви, Швајцарска, у седишту WMO. Након протоколарног отварања конференције, формирани су радни одбори, усвојена организациона питања и прешло се на презентовање извјештаја. Један од важнијих је био извјештај о регионалном оперативном плану. Истакнута су питања везана за стратешке приоритете у вези времена климе и воде. Истакнуто је неопходност  побољшања пружања услуга - кроз услуге подршке одлучивању у случају екстремних и потенцијално опасних  метеоролошких догађаја заснованих на њиховом утицају на објекте, природу и људске животе. Разматрано је унапређење осматрачког система Земље и управљање информацијама, унапређење глобалних система за обраду података и прогнозирање. С тим у вези неопходна је припрема за будуће технологије (технолошка ријешења). Требају се проводити циљна истраживања као дио пружања подршке интенцији  интегралних истраживања и рада. Постоји велика разлика у перформансама националних метеоролошких и хидролошких служби у RA VI , те је неопходно то смањити (развој капацитета). Све то се само може остварити кроз партнерства и сарадњу, закључци су конференције. Такође у будућности RA VI  треба доприносити реализацији стратешких и оперативних планова  WMO: 2020-2023.

Прије саме конференције је претходила Регионална конференција, а одржавала се такође у Женеви 5. и 6. фебруара 2018. Године. Она је разматрала је важна питања за будући рад НМХС (националних хидрометеоролошких служби), а дала је и препоруке RA VI  за њихово разматрање на самој сједници конгреса RA VI  .

Осврнимо се укратко на донешене препоруке:

Констатовано је да се веома брзо мијења окружење у којем дјелујемо са сваког аспекта. Због тога ће се мијењати будућа улога НМХС-а (националних хидрометеоролошких служби), те због нарастања и све веће активности и утицаја приватног сектора, треба се размотрити њихов утицај, и направити план у којем смјеру треба ићи  сарадња са приватним сектором у тзв. „Глобалном предузећу за вријеме (метеоролошка питања)“.

Препоруке су исказане кроз питања:

1. Промјена окружења и будућа улога НХМС-а (националних хидрометеоролошких служби)

2. Приватни сектор и „Глобално предузеће за вријеме (метеоролошка питања)“.

3. Побољшање пружања услуга – везано за временске катастрофе и јачање климатске отпорности.  WMO GMAS – Global Multi – Hazard Alerting System. (глобални мулти хазардни систем упозорења).

4. Развој система упозорења базираних на УТИЦАЈУ

5. Испорука сервиса везаних за метеорологију у арктичком региону и у региону високих планина.

6. Побољшање осматрачког система Земље и размене података - јачање техничких основа за будућност.

      - глобални осматрачки систем и његове будуће потребе

      - CBS WIGOS  систем  сателитског осматрања до 2040 године

7. Глобално осматрање криосфере (ледењаци, морски лед, лед у ријекама и језерима, смрзнуто тло и снијег)

8. Радити паметније - како се организовати да би задовољили потребе региона и сузили недостатке у перформансама националних  метеоролошких и хидролошких служби у RA VI  Стратегија за европске НМХС – националне хидрометеоролошке службе  у периоду 2016-2025.

  - како успоставити стратешко партнерство? – примјер нордијских земаља !?

  - радити на побољшању размјене података донијеће бенефит свим земљама.

  - радна структура и механизми унутар RA VI .

 

Доношење препорука се одвијало кроз радне групе и дискусије. Јединствен став је да се улога националних хидрометеоролошких сервиса мијења, у окружењу постојања и нарастања капацитета приватних компанија, развоја нумеричких модела прогнозе времена, развијања напредних технологија осматрања времена и климе. Због тога је неопходна брза реакција националних сервиса, њихово прилагођење на промјене, јаче међусобно повезивање, посебно сусједних земаља и региона, које би се требале спроводити кроз стратегије Свјетске метеоролошке организације: Стратегија СМО 2020-2023, те  Стратегија за европске НМХС – националне хидрометеоролошке службе  у периоду 2016-2025.

 

 

 

 

 

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)