Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 12-15. маја 2014. године, представници Републичког хидрометеоролошког завода  присуствовали су радионици  „15th Joint Eionet and Task Force on Emission Inventories and Projections“, одржаној у Генту у Белгији.

Workshop је дио редовних годишњих активности и представља редовни годишњи заједнички састанак EIONET и TFEIP мреже, а у координацији Европске Агенције за животну средину из Копенхагена

TFEIP (Task Force on Emission Inventories and Projections ) мрежа је основана у сарадњи  са UNECE , a везано за Конвенцију о далекосежном преносу загађујућих материја на велике удаљености (LRTAP) у циљу координације израде и извјештавања потписница Конвенције о емисијама у ваздух и изради пројекција емисија. TFEIP обезбјеђује техничку подршку земљама око развоја методологије, хармонизације емисионих фактора, евалуације података, израде пројекција те процедура за извјештавање.

Према Закону о заштити ваздуха  ( Сл.гласник РС, број 124/11), Завод је институција надлежна и овлаштена за израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште те инвентара ненамјерно испуштених дуготрајних органских загађујућих материја у Републици Српској те као Национални референтни центар (NRC) за квалитет ваздуха, климатске промјене и митигацију (ETC/ACM) има обавезу израде и извјештавања о емисијама према ЕЕА и EIONET у.

 

 

 

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)