Републички хидрометеоролошки завод

Десетог и једанаестог септембра 2013. одржан је састанак асоцијације Региона 6, СМО (свјетске метеоролошке организације), која окупља 50 земаља, а њој  припадају и земље нашег региона. У последњих неколико година активности стручних група овог региона су веома значајне и спроводе се кроз програме СМО, а доносе и препоруке како достићи циљеве развоја у наредном периоду.

Изложене презентације су показале извршене активности у претходном периоду, те активности које се тренутно проводе, уз препоруке шта треба учинити у блиској будућности. Кроз активно учешће свих метеоролошких служби географски разврстаних у четири групе (западна, централна, источна и југоисточна Европа), изражени су приоритетни проблеми и питања која се требају у будућности разматрати и требају бити у фокусу Свјетске метеоролошке организације а самим тим и Региона 6. 

У дискусији групе земаља које припадају Југоисточној Европи, гдје припада Босна и Херцеговина, истакнуто је да је највећи проблем буџет и недостатак средстава за нормално  функционисање, те смањење броја запослених, или евентуално стање без промјене а потребе су за повећањем с обзиром на пораст обавеза. Даље је истакнуто да према легислативи метеоролошке службе региона имају мандат за прибављање, дисеминацију, обраду, анализу метеоролошких података, прогнозу и издавање упозорења. Међутим на отвореном маркету услуга многе приватне компаније покушавају преузети надлежности метеоролошких завода држава као институција са мандатом. Тако се јавља проблем издавања упозорења на опасне појаве гдје медији не преносе официјелне информације и стварају забуну. Сектор авијације је у многим заводима дио институција, тако да они немају толико проблема са финансијама, будући да дио добијају од контроле летења и прелета, док друге које у свом саставу немају тај сектор дијеле судбину државних буџета земље којој припадају, а због присутне економске кризе је у значајној рестрикцији.  

Друго најважније питање је недостатак стручњака из области метеорологије у већем дијелу земаља. Док поједине земље имају доста стручњака тог типа, не могу их запослити због смањења броја радника, други дио земаља поред проблема немогућности повећања запослених стручњака пате и од њиховог недостатка на тржишту рада.

У наредном периоду према препорукама Свјетске метеоролошке организације приоритет је развој климатских сервиса кроз активности везане за приступање имплементацији ГФЦС (глобалног оквирног плана за климатске сервисе)(GFCS-global framework for climate services). Закључак наше радне групе је да приступ том питању треба да буде сличан у региону, што води регионалном договору по том питању.

Расправљано је и о миграцији са класичних метеоролошких мјерења на аутоматска и потенцијалних проблема који се јављају. О томе води бригу група за инструменте, али је истакнуто да би се у то требала укључити и климатолошка група са својим мишљењем.

На крају је истакнута важност дјелатности метеоролошких служби према јавности и медијима, као битан сегмент промовисања активности и давања правих, одговарајућих и правовремених информација, посебно оних које се односе на прогнозу и упозорења. Поново је истакнуто да у овој области постоји мјешање приватних компанија, које брже реагују и доступније су на савременим друштвеним мрежама као што је фејсбук, твитер, јутјуб и сл, које посјећује више становништва него што то чини посјећујући официјелне интернет презентације. У овој области група за јавни сервис за време PWS (public weather Services) сваке године доноси низ препорука како унапредити тај дио метеоролошких завода, како би њихова информација била приступачнија и имала бољу видљивост у медијима и јавности. Самим тим и дио активности који се проводи кроз смањење ризика и ране најаве опасних појава: DRR/EWS ће бити видљивије, а самим тим и корисније за употребу од широке јавности. Истакнуто је да у том смислу присутност метеоролошких завода на јавним телевизијским сервисима може бити од пресудног значаја. Многе службе приступају оснивању посебних одјељења која се баве јавном презентацијом прогнозе, а дио активности је усмјерен прављењу видео прогнозе која се поставља на интернет презентацију или друге друштвене мреже.

Ово је само дио питања о којима је говорено. Закључци и препоруке биће доступне кроз текстове у оквиру занимљивих чланака на страницама нашег Завода, гдје ћемо се трудити да донесемо много више детаља и информацијама које могу бити од значаја разумјевању потребе за даљим јачањем Завода и сервиса унутар њега.

Више информација можете наћи и на адреси Свјетске метеоролошке организације.

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)