Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 14-16.05.2018. године Ранка Радић, представница Завода, је присуствовала радионици „Regional Workshop on Modelling Systems and Tools for Preparing Greenhouse Gas Emission Projections“, у Македонији у Скопљу у, оквиру RIPAP (Regional Implementation of the Paris Agreement) пројекта у којем Завод учествује. Представник је номинован од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Пројекат је финансиран од стране Европске комисије са циљем помоћи земљама Западног Балкана у испуњавању обавеза према захтјевима Париског споразума и конвенције UNFCCC те Енергетске заједнице.

У циљу имплементације Директиве EC/525/2013, која се тиче успостављања механизма за мониторинг и извјештавање о емисијама гасова са ефектом стаклене баште, земље потписнице су обавезне да ураде пројекције емисија у складу са овом директивом. С тим у вези у оквиру наведеног пројекта је организована радионица о моделима који се користе за израду пројекција смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште. На радионици су обрађене сљедеће теме:

 • главне одредбе директиве EC/525/2013 по питању пројекција емисија,
 • захтјеви Енергетске заједнице по питању израде и имплементације енергетских и климатских планова,
 • модели и алати ѕа израду пројекција у ЕУ,
 • поређење различитих модела за израду пројекција,
 • моделирање у енергетском сектору,
 • моделирање у сектору пољопривреде,
 • моделирање у сектору саобраћаја,
 • примјена модела у земљама Западног Балкана – Србија,
 • пројекције за non-CO2  емисије.

 

На радионици су размијењена различита искуства о примјени различитих врста модела и препоруке за коришћење за земље Западног Балкана.

Завод је институција која се бави климатским промјенама и активно учествује у изради Националних комуникација у складу са конвенцијом UNFCCC те је присуство на радионици веома важно у циљу едукације и усавршавања у овој области. Будући да је Завод Референтни центар Репубике Српске за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена, у наредном периоду се, поред израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште, очекују и обавезе у изради пројекција ових емисија.


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)