Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 13-17.11.2017. године Ранка Радић, представница Републичког хидрометеоролошког завода, је присуствовала тренинг курсу Regional Training Course on Advanced Methods in Positive Matrix Factorization (PMF) and Potential Source Contribution Function (PSCF)“, у Лисабону, Португал. Тренинг је одржан као једна од активности пројекта TC Project RER/1/015 „Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale“, који траје од 2016-2017. године. Сврха тренинга је размјена знања  и практична примјена статистичких алата за идентификацију извора загађења у студијама квалитета ваздуха. Циљ тренинга је развој теоретских и техничких/практичних капацитета, валидирање података добијених елементарном анализом суспендованих честица PM, методологија за оцјену несигурности података, примјена нуклеарних и других комплементарних техника за карактеризацију суспендованих честица, примјена PMF модела, анализа трајекторија и PSCF модел. На тренингу су кориштени властити подаци добијени у току пројекта RER/1/015. Подаци су се користили за PMF модел којим је идентификовано 5 фактора тј. Извора загађења на локацији на којој је вршено узорковање. Добијени резултати треба да се пошаљу у јединствену базу података креирану у току RER/1/015 пројекта.

На тренингу су  обрађене сљедеће теме:

 • Упознавање са алатима ѕа тзв. source apportionment, предности, недостаци и комплементарност различитих модела,
 • PMF, основе и значај примјене модела,
 • Упознавање са софтвером EPA PMF 5.0,
 • Несигурности модела,
 • Упознавање са базом података SPECIEUROPE и Source Apportionment Delta tool,
 • SA контрола квалитета и интерпретација резултата,
 • Анализа трајекторија и примјена PSCF модела,
 • Демонстрација и анализа трајекторија,
 • Израда завршног извјештаја за пројект RER/1/015.

 

Тренинг је био врло значајан с обзиром да је Завод инстиутуција надлежна за успостављање и управљање мониторингом квалитета ваздуха у Републици Српској, а презентовани софтвери и модели су алати за управљање квалитетом ваздуха.

 

 

 

 

 

 


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)