Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 12-16.03.2018. године представник Завода, Ранка Радић, је  присуствовала  радионици под називом „Combined GHG inventory and review training in the context of the UNFCCC, GHG inventory reviews under the Convеntion“, која је одржана у Агенцији за заштиту животне средине Umweltbundesamt, у Бечу у Аустрији. Радионица је дио пројекта „Capacity building on Climate Change Mitigation and Adaptation for Western Balkan program for 2017“ финансирног од стране Федералног министарства пољопривреде, шумарства, животне средине и водопривреде Аустрије. Пројекат се имплементира у земљама Западног Балкана, а циљ је јачање капацитета у погледу испуњења обавеза према Оквирној конвенцији UNFCCC. Радионица је садржавала тренинг у трајању од 4 дана који се односи на ревизију националних инвентара гасова са ефектом стаклене баште за земље чланице Анекс I земања UNFCCC. Радионици су присуствовали представници свих земаља Западног Балкана који се баве израдом инвентара гасова са ефектом стаклене баште, по појединим секторима. На радионици је прво обрађен општи дио у складу са Упутством за ревизију националних инвентара гасова са ефектом стаклене баште, а након тога одрађени су одређени примјери по секторима: енергетика, индустријски процеси, отпад, пољопривреда и шумарство.

Након тренинга одржан је испит за ревизију националних инвентара гасова са ефектом стаклене баште, који је организовао Секретаријат конвенције UNFCCC, а у сарадњи са аустријском Агенцијом за заштиту животне средине, Umweltbundesamt.

На радионици су обрађене слиједеће теме:

 • планирање израде инвентара
 • институционални аранжман
 • QA/QC и верификација
 • избор методе и KCA
 • прикупљање података
 • припрема за израду инвентара
 • несигурности
 • рекалкулација и план унапређења
 • извјештавање о инвентару
 • управљање инвентаром
 • UNFCCC процес ревизије
 • алати за ревизију
 • ревизија инвентара по секторима
 • категорије и рачунање емисија
 • упутство 2006 IPCC GL
 • TCCCA
 • KCA
 • Case study po sektorima
 • испит (Overview and sectoral)

 

Обзиром да је Завод институција надлежна за израду инвентара гасова са ефекторм стаклене баште за Републику Српску, тренинг је био врло важан у циљу јачања капацитета и унапређења рада на инвентару.


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)