Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 03-05.10.2017. године у JRC (Joint Research Centre) у Испри у Италији одржан је тренинг „Course on Air Quality Modelling“, у организацији Европске Комисије. Представници Завода, Јелена Зoрић и Ранка Радић, присуствовали су тренингу. На тренингу је практично рађено на рецепторском моделу PMF (Positive Matrix Factorization), као и на алату SHERPA (Screening for High Emission Reduction Potentials on Air Quality), који служи за процјену сценарија за смањење загађења ваздуха и израду локалних и регионалних планова за смањење загађења ваздуха. Моделовање је алат за процјену стања квалитета ваздуха који је дефинисан законском регулативом у Републици Српској те Европским прописима и директивама (2008/50/EC).

На тренингу су  обрађене сљедеће теме:

 • Упознавање са алатима са тзв. source apportionment, предности, недостаци и комплементарност различитих модела,
 • PMF, основе и значај примјене модела,
 • Упознавање са софтвером EPA PMF 5.0,
 • Несигурности модела,
 • Упознавање са базом података SPECIEUROPE и Source Apportionment Delta tool,
 • SA контрола квалитета и интерпретација резултата,
 • Упознавање са алатом SHERPA, методологија и примјена,
 • RIAT+ методологија, повезаност са алатом SHERPA,
 • RIAT+ примјена на властитом региону.

 

Тренинг је био врло значајан обзиром да је Завод институција надлежна за успостављање и управљање мониторингом квалитета ваздуха у Републици Српској, а презентовани софтвери и модели су алати за управљање квалитетом ваздуха.

 


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)