Републички хидрометеоролошки завод

У периоду од 10-13. маја 2017. године  Републички хидрометеоролошки завод је присуствовао радионици „18th Joint Eionet and Task Force on Emission Inventories and Projections meeting and workshop”, одржаној у Кракову у Пољској, 11. и 12. маја 2017. године. Представник Завода је присуствовао радионици као National Focal Point за сарадњу са ЕЕА и као званичан представник Националног референтног центра (NRC) за БиХ за загађење ваздуха, климатске промјене и митигацију (ETC/ACM).

Workshop је дио редовних годишњих активности и представља редовни годишњи заједнички састанак EIONET и TFEIP мреже, а у координацији Европске Агенције за животну средину из Копенхагена. TFEIP (Task Force on Emission Inventories and Projections) мрежа је основана у сарадњи са UNECE, a везано за Конвенцију о далекосежном преносу загађујућих материја на велике удаљености (LRTAP), у циљу координације израде и извјештавања потписница Конвенције о емисијама у ваздух и изради пројекција емисија.

Циљ радионице је :

 • Размјена искустава у изради инвентара емисија и промоција активности за унапређење инвентара и извјештавање;
 • Унапређење методологије за израду инвентара емисија те хармонизација емисионих фактора за поједине секторе;
 • Унапређење комуникације између институција за израду инвентара те корисника инвентара емисија;
 • Унапређење QA/QC процедура;
 • Приједлози за заједничку ревизију LRTAP инвентара и инвентара према NECD.

Према Закону о заштити ваздуха (Службени гласник РС, број: 124/11), Завод је институција надлежна и овлаштена за израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште те инвентара ненамјерно испуштених дуготрајних органских загађујућих материја у Републици Српској те као Национални референтни центар (NRC) за квалитет ваздуха, климатске промјене и митигацију има обавезу израде и извјештавања о емисијама према ЕЕА и EIONET-у те TFEIP-у за РС, али будући да систем израде инвентара за БиХ још увијек није званично успостављен, Завод нема могућности извјештавања према ЕУ.

Тренинг је био врло користан, обзиром на наведене законске обавезе Завода.


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)