Републички хидрометеоролошки завод

 

У оквиру пројекта „Изградња отпорности на катастрофе у западном Балкану и Турској“ у Словенији је од 11-15. новембра 2013. одржан је регионални тренинг за „Употребу сателитских продуката за aнализу суше“. Радионица је одржана у огранизацији WMO и Центра за контролу суше за југоисточну Европу DMCSEE, а учествовао је и представник Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Тренинг је намењен за упознавање продуката EUMETSAT LSA SAF (подаци о стању тла). У пакету LSA SAF се налазе подаци о стању вегетације, о евапотранспирацији, зрачењу тла, албеду, количини снега...Употребом ових података добија се јасна слика о стању тла и вегетацији а уједно и о суши као и потенцијало опасним областима за јављање пожара. Подаци се могу добити преко EUMETSAT а на тренингу су престављени алати потребни за њихово конвертовање, читање а затим за анализу. У оквиру курса престављени су програми за читање и једноставно приказивање података HDFView као и GIS  програм SAGA. После уводних предавања, већи део курса је био посвећен практичном раду у SAGA програму и обради података о вегетацији и суши из LSA SAF података. Примена SAGA програма је вишеструка и поред употребе за ове сателитске продукте могуће је користити и за графичко престављање разних продуката.

 Договорено је да се у оквиру курса добије архива LSA SAF која се може користити за анализу претходних година (од 2006. год) као и да се изврши регистрација за добијање актуелних података убудуће. План је да се ови подаци уврсте у редовну анализу суше, као  и у агрометеорологији за анализу стања тла и вегетације.

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)