Републички хидрометеоролошки завод

Током састанка Управног одбора пројекта SEE-MHEWS-A у Бечу изложен је план рада и све активности везане за пројекат, његову другу фазу. Представљена је организациона структура и пројектни задаци за управљачку стурктуру SEE-MHEWS-A.

Увод:

2016. године, Светска метеоролошка организација (WMO) покренула је развој Саветодавног система раног упозоравања за југоисточну Европу SEE-MHEWS-A уз почетну подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID), кроз Канцеларију америчке помоћи другим земљама у непогодама. Потпуно развијен систем SEE-MHEWS-A подржаваће националне метеоролошке и хидролошке службе (NMHSs) у испуњавању њихове основне функције: обезбеђивање правовремених и тачних упозорења о опасним временским догађајима, како би се смањио губитак живота и други утицаји на људе, инфраструктуру и индустрију . Израђен током почетне фазе 2016-2017, План имплементације за SEE-MHEWS-A https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/SEE-MHEWS-A_Implementation_Plan_2018-01-05_FINAL_1.pdf?Dm2eQRxFswt6QAC3tOxvtaXD8Jwibcub

 даје смернице за развој техничких компоненти и активности неопходних за успостављање операtivnog саветодавног система до средине 2023. године. Свјетска банка кроз Глобални фонд за смањење и опоравак од катастрофа ((GFDRR) и Инструмент за претприступну помоћ (IPA) Европске комисије подржавају другу фазу пројекта (фебруар 2018.-децембар 2020. године), концентришући се на имплементацију пилот хидролошких систем моделовања, уграђен у нумерички систем прognoze времена, чинећи базу свеобухватног оперативног регионалног савјетодавног система.

Предлог структуре управљања следи план имплементације SEE-MHEWS-A који укључује:

• Управни одбор пројекта (Project Steering Committee PSC) састоји се од Пр и / или директора метеоролошких, хидролошких и хидрометеоролошких служби земаља чланица СМО из региона (18 земаља).

• Савјетодавна група за пројектну политику (Project Policy Advisory Group (PPAG)) ће бити састављена од изабраних (5-6) Пр и / или директора метеоролошких, хидролошких и хидрометеоролошких служби земаља чланица СМО.

• Технички тимови (Technical Teams ТТ) састављени од стручњака из учесника пројекта (5-6 експерата), доприносећи учесници, као и други позвани међународни стручњаци.

Кроз дискусију о свим изнешеним приједлозима, дошло се до одређених закључак, а у наредним седмицама ће се дефинисати и детаљи, те започети пројектне активности, кроз четири компоненте:

1.компонента: Процјена расположивости и обрада података о хидролошким и метеоролошким мјерењима за квази-оперативно метеоролошко и хидролошко моделирање.

2.компонента: Обезбеђивање тренутних (садашњих) података иметеоролошких нумеричких прогноза, ради успостављања оперативне метеоролошке прогнозе.

3.компонента: хидролошко моделирање, тј. успостављање оперативног система хидролошке прогнозе за одабране сливове, како би се подржало боље извјештавање o поплавама и обезбједила упозорења са побољшаним временом.

4.компонента: координација и техничка подршка пројекта које ће спроводити Свјетска банка и Свјетска метеоролошка организација.

Поред овога успоставиће се опште активност за све компоненте:

Да би се избегла ситуација, да платформа која ће се развијати током пројекта остане "замрзнута" или почне заостајати за новим знањима и технологијама, свака компонента би требала имати дефинисане активности истраживања и развоја. Ово ће допринијети континуираним побољшањима компоненти пројекта, који би требали остати у складу са сличним најсавременијим системима који користе партнери пројекта или други релевантни оперативни или истраживачки центри. Осим тога, информације из ових малих истраживачких и развојних пројеката могу се одвијати у другом правцу, у смислу да неке од нових тестираних или развијених технологија могу бити пренесене на институције пројектних партнера, помажући им да унаприједе локалне капацитете.

све информације о пројекту погледајте и на интернет страници Свјетске Метеоролошке Организације:

https://public.wmo.int/en/search?search_api_views_fulltext=%E2%80%9CSouth-East%20European%20Multi-Hazard%20Early%20Warning%20Advisory%20System%22%20%28SEE-MHEWS-A%29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)