Републички хидрометеоролошки завод

Дана 03. априла 2013. године у организацији Међународне комисије за ријеку Саву
одржан је осми по реду састанак стручне групе за хидрометеоролошка питања. Састанак је
одржан у просторијама Савске комисије у Загребу уз присуство представника хидрометеоролошких
служби Словеније, Хрватске, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Србије као и
представника секретаријата Савске комисије.

На састанку је између осталог говорено о припреми података за Хидролошки годишњак
слива саве за 2009 и 2010. годину гдје је закључено да ће сви Заводи податке доставити најкасније
до краја 2013. године. Републички хидрометеоролошки завод је по овом питању испунио своје
обавезе и доставио податке за Хидролошке годишњаке како је и предвиђено.

Такође је било говора о хидролошком моделу ријеке Саве који се развија кроз WATCAP
пројекат (Water and Adaptation Climate Change Programme) гдје би Републички  хидрометеоролошки завод
Републике Српске први пут дошао у могућност хидролошког моделирања и анализе хидролошких
појава у сливу Саве кроз HEC-HMS модел. Пројекат би требао да буде завршен до краја 2013.
године.

Једна од тачака дневног реда која је означена као приоритетна је усклађивање података
на граничним профилима као и заједничка хидрометријска мјерења ријека Уне, Саве и Дрине
као граничних ријека са Хрватском и Србијом. Договорено је да се током 2013. године изврше
заједничка мјерења протока на изабраним хидролошким профилима и да се изврши усклађивање
података нивоа воде и линија зависности водостаја и протицаја.

Поред наведеног говорено је и о наставку припреме Програма за израду хидролошке
студије ријеке Саве као једног од кључних пројеката с обзиром да слична студија није рађена
више од 30 година. За припрему Програма за израду студије задужен је Грађевински факултет
у Љубљани и проф.др. Митја Брили. Програм је тренутно у нацртној верзији и у фази је
усаглашавања.

Дарко Боројевић дипл.инж.грађ
Начелник одјељења за хидрологију


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)