Републички хидрометеоролошки завод

Представница Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, Јелена Зорић, је присуствовала регионалној RIPAP (Regional Implementation of the Paris Agreement Project) радионици у Подгорици,  финансираној од стране Европске комисије, на тему „Техничка помоћ у имплементацији Париског споразума у земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Косово, Црна Гора, Србија и Турска)“. Радионица је одржана 8. и 9. фебруара, на тему јачања капацитета за дефинисање политика и мјера и пројекција те успоставу Националних система за Инвентар гасова са ефектом стаклене баште.

Пројекат се састоји из три компоненте:

 • Компонента 1: Идентификовање политика и стратегија у области климатских промјена, у циљу имплементације одредби Париског спoразума;
 • Компонента 2: Пружање помоћи у припреми планова за јачање капацитета за израду Инвентара гасова са ефектом стаклене баште;
 • Компонента 3: Рад на јачању система MRVA (Monitoring, Reporting, Verification and Accreditation) за Европски систем трговине емисијамa (EU Emissions Trading Scheme-ETS).

На радионици су присуствовали представници свих релевантних институција у датој области, попут Хидрометеоролошких завода, Министарстава, Агенција и Института. Првог дана радионице одржане су презентације на тему одредби и имплементације европске регулативе 525/13 MMR (Monitoring Mechanism Regulation) и приједлога законодавства за управљања Енергетском заједницом. Такође, земље чланице Европске Уније су представиле своја искуства у имплементацији  MMR-а. Другог дана радионице земље кориснице пројекта су одржале презентације о својим искуствима, постигнућима, недостацима и потребама, у успостави Националних MRV система. Као закључак радионице одржане су групне дискусије о потребама земаља учесница у изради Инвентара гасова са ефектом стаклене баште, на сљедеће теме: институционални оквир, експерти, прикупљање података, алати и учешће заинтересованих страна.      

Пројекат је од велике важности за успоставу Националних система, који пружају основу за израду националних стратегија у области климатских промјена, ефикасних политика и мјера, испуњење обавеза извјештавања те израду Инвентара гасова са ефектом стаклене баште. С обзиром да је Републички хидрометеоролошки завод надлежна институција за успоставу и вођење Инвентара гасова са ефектом стаклене баште и референтни центар Републике Српске за квалитет ваздуха, емисије у ваздух и ублажавање климатских промјена, поменути пројекат је од велике важности за будуће активности и напредак Завода.

 

 


 

Тагови

 • Свјетски дан вода 2017. (8)
 • Сава (4)
 • Водостај (3)
 • Ријека (3)
 • мјерења (2)
 • хидрометријска (2)
 • дан (2)
 • вода (2)
 • заједничка (2)
 • Болоња (2)