Републички хидрометеоролошки завод

 У петак, 22. фебруара 2013. године  одржана  je у Бањалуци  прва конференција "Платформе Републике Српске за смањење ризика од катастрофа"   у организацији Министарства унутрашњих послова и Републичке управе Цивилне заштите. Теме овог скупа  биле су: идентификовање, процјена и праћење ризика од катастрофа и унапређење система ране најаве, смањење постојећих  ризика  за  настанак  катастрофа и јачање спремности за ефикасан одговор у случају катастрофа и ванредних ситуација на свим нивоима, као и усклађено дјеловање у кризним ситуацијама.

Учесници скупа   били су  поред  министра и представника МУП-а Републике Српске и Републичке управе цивилне заштите, те представника министарстава у Влади РС, Републичког хидрометеоролошког завода и Специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту и спашавање са висина, Специјализоване јединица цивилне заштите за заштиту и спашавање на води и под водом, Републичког црвеног крста, Ватрогасног савеза Републике Српске и др.

Директор Републичког хидрометеоролошког завода је кроз материјал  „Улога Републичког хидрометеоролошког завода у смањењу ризика од катастрофа“  упознао присутне са врстама   хидрометеоролошких хазарда и хазардом од земљотреса,  чињеницом да Завод кроз оперативне послове  мониторинга врши и послове од значаја за смањење ризика од катастрофа, као и са капацитетима Завода у односу на дефинисане хазарде. Представљени су неки аспекти техничког развоја и кадровског јачања  које је неопходно спровести да би Завод  могао испунити законом дефинисану улогу у превентивном реаговању и у пуном капацитету одговорити постављеним задацима.

Министар унутрашњих послова као и директор Републичке управе Цивилне заштите, свјесни значаја улоге Републичког хидрометеоролошког завода у смањењу ризика од катастрофа,  нагласили су потребу његовог  технолошког и кадровског јачања.

Подсјећамо да је  Влада Републике Српске у марту прошле године успоставила Платформу Српске за смањење ризика од катастрофа као стални отворени форум за размјену мишљења, изношење ставова и приједлога који доприносе смањењу ризика од катастрофа у свим подручјима људског дјеловања. Циљ  је да политика смањења ризика од катастрофа постане национални и приоритет локалне заједнице са снажном институционалном основом за њену примјену.


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)