Републички хидрометеоролошки завод

У Подгорици је од 20.-24. 10.2014. године одржана међународна вјежба цивилне заштите са фокусом на тражење и прихватање међународне помоћи у случају дешавања разорног земљотреса у урбаној зони. Вјежба је одржана у оквиру IPA Civil Protection Programme II под називом IPA MNE QUAKE 2014 a учествовали су земље Конзорцијума: Словенија, Италија, Хрватска, Њемачка и Шведска и земље партнери: Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Турска, Бивша југословенска република Македонија, Црна Гора и Косово *( * по Декларацији УНСЦР 1244/99).
Сеизмолог Републичког хидрометеоролошког завода  Републике Српске је учествовао у вјежби као евалуатор.

Сценарио вјежбе
За вјежбу на коју се односи овај извјештај припремљен је сценарио по којем је централни дио Црне Горе, између Подгорице и Даниловграда погодио разоран земљотрес магнитуде 7.2 јединица Рихтерове скале.

Убрзо послије дешавања земљотреса успостављен је Национални координациони тим за ванредне ситуације са циљем координисања свих активности на терену. Сви спасиоци , јединице и организације у укупном броју од 3200  (ватрогасци, полиција, Црвени Крст, специјалне јединице за заштиту и спасавање, хитна помоћ, јединице специјалне полиције, војска и др.) из угрожене области  и других општина  су укључени у тражење и спасавање.

Национални координациони тим за ванредне ситуације доноси одлуку 20.10.2014. године да упути  захтјев за међународну помоћ преко  Координационог центра за ванредне ситуације у Бриселу (ERCC- Emergency Response Coordination Centre)

Симулација ванредне ситуације
20.10.2014.године спроведена је симулација ванредне симулације. Током ове вјежбе увјежбаван je скраћени поступак тражења међународне помоћи и одговарање на међународни захтјев за помоћ након снажног земљотреса. Све земље партнери су учествовале из својих сједишта а ERCC (The Emergency Response Coordination Centre) из Брисела.
Командни нивои су били тренирани да захтијевају помоћ и припреме понуде на захтјев за помоћ по методологији Механизма, као и да буду подршка својим тимовима током мобилизационе, оперативне и демобилизационе фазе.

Теренска вјежба
Теренска вјежба од 21-24.10.2014 је наставак симулације ванредне ситуације са укључивањем оперативних тимова и средстава земаља партнера и земаља Конзорцијума са фокусом на оперативној сарадњи свих укључених партнера након снажног земљотреса.
Филозофија је да се тимовима цивилне заштите земаља партнера обезбиједи реалистичан и подобан сценарио и адекватне локације које нуде учесницима оптималне могућности за вјежбу и тренинг у међународном окружењу и ЕУ контексту, укључујући увјежбавање различитих техника тражења и спасавања у урбаним условима. Тим ЕУ цивилне заштите (EUCPT) такође је учествовао, уз подршку од стране тима за техничку подршку (TAST).


 

СВРХА И ЦИЉЕВИ ВЈЕЖБЕ
Главни циљ вјежбе јесте је био да се тренира сарадња у оквиру Механизма цивилне заштите ЕУ након катастрофе великих размјера као и да се унаприједи међусобна сарадња на терену тимова који учествују као и структуре међународне сарадње у међународном окружењу. Поред тога, биле су вјежбане различите технике одговора USAR тимова и оне су такође биле у фокусу вјежбе.
Вјежба је имала за циљ да тренира, провјерава и побољшава процедура упозоравања, мобилисања и слања интервентних тимова цивилне заштите земаља партнера. Битан фокус лежи на сарадњи и координацији са локалним властима и тимом цивилне заштите ЕУ- EUCPT који успоставља Оперативни-координациони центар на терену (OSOCC- On Site Operations Coordination Centre).
Вјежба је пружила могућности за учење свим учесницима цивилне заштите који су укључени и довела до заједничког разумијевања структуре међународне интервениције цивилне заштите и повећала оперативну сарадњу као и техничке способности међу тимовима. Спровођење вјежбе у региону и учешће и интеграција земаља партнера у свим фазама пројектовања, припремања, спровођења и евалуације вјежбе доприноси дјелотворнијој и ефикаснијој заштити људи, инфраструктуре и животне средине земаља партнера те повећању сигурности и стабилности цијелог региона.

 

 


 

Тагови

  • Свјетски дан вода 2017. (8)
  • Сава (4)
  • Водостај (3)
  • Ријека (3)
  • мјерења (2)
  • хидрометријска (2)
  • дан (2)
  • вода (2)
  • заједничка (2)
  • Болоња (2)